PL EN


Journal
2018 | 59 | 1 | 227-234
Article title

Prizvis'ka jak charakteristiki movlenija ljudej u neoficijnij komunikaciji zachidnoho polissja

Content
Title variants
EN
Nicknames in informal communication of the Western Polissia motivated by a manner of speech
CS
Přezdívky v neformální komunikaci Západního Polesí motivované způsobem řeči
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
A high number of nicknames motivated by people’s speech features has been analysed in the article. Main motivational microgroups of the given nicknames that are commonly used in the Western Polissia dialects have been delimited. Motivational features forming such nicknames, like excessive talkativeness of a person, person’s speech defect, usage of parasitic words, pronunciation distortion of certain words, children’s incorrect pronunciation, or usage of dialect words, have been highlighted. The negative gradation level of nicknames among the other informal names that are commonly used in Western Polissia has been analysed.
CS
Příspěvek analyzuje vysoký počet přezdívek motivovaných způsobem řeči. Podává vymezení hlavních motivačních skupin daných přezdívek, běžně užívaných v nářečích Západního Polesí. Poukazuje na motivační rysy takových přezdívek, jako je např. přílišná hovornost, vada řeči, užívání parazitních slov, pokřivená výslovnost konkrétních slov, chybná dětská výslovnost nebo užívání nářečních slov. Analyzována je i rovina negativního odstupňování přezdívek mezi jinými neformálními jmény běžně užívanými v Západním Polesí.
Journal
Year
Volume
59
Issue
1
Pages
227-234
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.aee3434c-f185-401c-a11e-f23ca5a39df7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.