PL EN


Journal
2014 | LXII | 5 | 454-465
Article title

Korespondence Jaromíra Neumanna a Vincence Kramáře

Authors
Content
Title variants
EN
Correspondence between Jaromír Neumann and Vincenc Kramář
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
This edited collection of letters acquaints readers with the relationship between Vincenc Kramář (1877–1960) and Jaromír Neumann (1924–2001). Kramář was a prominent representative of the Vienna school of art history (he studied under Alois Riegl and Franz Wickhoff) and gained renown primarily as a collector of art and a theorist of cubism. In addition to doing research, focusing on analyses of individual works of art or artists, he also made an important mark on the interwar art scene in Czechoslovakia as the director of the Picture Gallery of the Society of Patriotic Friends of Art (Společnost vlasteneckých přátel umění). As soon as the Second World War ended he joined the Communist Party of Czechoslovakia, and so did Jaromír Neumann, who at the time was a young student of art history, which he studied, along with aesthetics, at the re-established Department of Art History at the Faculty of Arts, Charles University in Prague. During his studies, Neumann—who would later (from 1960 to 1970) go on to become the director of the Institute of Art Theory and History at the Czechoslovak Academy of Sciences (Ústav teorie a dějin umění ČSAV) and a major scholar in the field of early modern painting—became acquainted with Kramář, with whom he shared similar research interests and political views. The letters exchanged between them in the late 1940s and in the 1950s provide evidence of the broad spectrum of thematic interests the two scholars had. Their primary interests were baroque art (the letters in particular discuss photo-documentation of paintings by Karel Škréta, which Kramář loaned Neumann so that he could create reproductions) and 19th-century art (Neumann’s studies of Aleš). The central issue discussed in their letters, however, was the reception of Soviet art and its use as a model for the development of Socialist-Realist art.
CS
Edice přibližuje kontakty Vincence Kramáře (1877–1960) a Jaromíra Neumanna (1924–2001). Kramář, významný zástupce vídeňské školy dějin umění (absolvoval u Aloise Riegla a Franze Wickhoffa), proslul zejména jako sběratel a teoretik kubismu. Vedle badatelské činnosti, v níž se zaměřoval zejména na analytické studie jednotlivých uměleckých děl či tvůrců, zanechal na meziválečné československé umělecké scéně výraznou stopu jako ředitel Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. Bezprostředně po druhé světové válce vstoupil do KSČ. V témže roce vstoupil do KSČ i Jaromír Neumann, mladý adept studia dějin umění, které spolu s estetikou vystudoval na obnovené katedře pražské filozofické fakulty. Během svých studií se Neumann, pozdější ředitel Ústavu teorie a dějin umění ČSAV (v letech 1960–1970) a významný badatel na poli raně novověké malby, seznámil s Kramářem, s nímž jej spojovaly badatelské zájmy i politické postoje. V edici je zpřístupněna vzájemná korespondence Vincence Kramáře a Jaromíra Neumann ze sklonku čtyřicátých a z padesátých let 20. století. Tematicky materiály odráží široké spektrum zájmů badatelů. Ve středu jejich pozornosti bylo barokní umění (zejména fotodokumentace malířských děl Karla Škréty, které Kramář zapůjčoval Neumannovi pro reprodukční účely) a umění 19. století (Neumannovy alšovské výzkumy). Jádrem jejich korespondenčních diskusí však byla otázka recepce sovětského umění a jeho uplatnění jako vzoru pro rozvoj umění socialistického realismu.
Keywords
Journal
Year
Volume
Issue
5
Pages
454-465
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.af742a55-a4bc-45ca-aea0-e6d390fbccbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.