Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 13 | 1 | 3-12

Article title

Faktory územní alokace poslaneckých dotací v Česku v letech 2003-2009 : význam lokalizace bydlišť poslanců

Content

Title variants

EN
Factors of spatial allocation of pork barrel grants in Czechia 2003-2009 : the role of deputies’ home locations

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Mezi hlavní zájmy politiků patří politická, finanční i legislativní podpora svých volebních obvodů či bydlišť. Článek se pokouší odhalit pravidelnosti v prostorovém vzorci poslaneckých dotací, o kterých poslanci rozhodovali během projednávání návrhu státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně (porcování medvěda), na základě analýzy významu lokalizace poslaneckých trvalých bydlišť pro jejich alokaci. Na úrovni okresů byla provedena analýza korelace dat přijatých pozměňovacích návrhů poslanců k návrhu státního rozpočtu ze sněmovních tisků a lokalizace poslaneckých trvalých bydlišť z volební databáze Českého statistického úřadu. Na úrovni obcí byly metodou lokálního indikátoru prostorové asociace LISA odhaleny prostorové shluky vysoké a nízké podpory poslaneckými dotacemi, které byly následně na půdorysu obvodů obcí s rozšířenou působností porovnány s trvalými bydlišti poslanců. Jejich rozmístění v několika případech odpovídalo příjmu poslaneckých dotací, obecná závislost se však nepotvrdila.
EN
Political, financial and legislative support of one’s own constituency or home location belongs to the main interests of politicians. The paper attempts to identify a spatial pattern in pork barrel grants allocated during the endorsement of draft state budgets by the Chamber of Deputies. The factor of deputies’ home locations is analysed. Correlation analysis at district level exploits Parliamentary Gazette data on approved deputies’ amendments to the draft state budget and a list of deputies’ home municipalities from electoral database of the Czech Statistical Office. At municipal level, a local indicator of spatial autocorrelation was employed to discover several spatial clusters of high and low pork barrel support, which was compared with deputies’ home locations. Although several pork barrel grants were allocated to these locations, no general correlation was confirmed.

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

3-12

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Naše společnost, redakce, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Naše společnost, redakce, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.af815a46-c9a7-4a97-8ea0-a816350dc227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.