PL EN


2019 | 158 | 1 | 86-98
Article title

Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu

Content
Title variants
EN
Virtualization of legal relations and new regulatory methods in positive law
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Growing importance of information technologies brings also the need for continuous updating of particular features of the mechanism of legal regulation. The purpose of such updates is to provide for stable efficiency of law. This text analyses two relatively new regulatory methods in cyberlaw based on performative rules and smart rules. The paper shortly explains these methods and demonstrates their use on examples from cybersecurity law, personal data protection and on-line resolution of consumer disputes.
CS
Rostoucí význam informačních technologií se mimo jiné projevuje i potřebou průběžně upravovat dílčí charakteristiky mechanismu právní regulace. Cílem takových úprav je zajištění stabilní efektivity práva. V tomto textu je proveden rozbor dvou relativně nových regulatorních metod, které se postupně prosazují v právu informačních technologií a jsou založeny na použití tzv. performativních a chytrých pravidel. Článek tyto metody krátce vysvětluje a následně jejich užití demonstruje na pozitivních i problémových příkladech z oborů kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a on-line řešení spotřebitelských sporů.
Contributors
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.b070a668-40be-46f8-972b-9d3d8d159589
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.