Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 1 | 113-128

Article title

A Weberian Approach to the Ethos of Science

Content

Title variants

EN
Weberovský přístup k étosu vědy

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Robert Merton judged his ethos of science as "a limited introduction to a larger problem" in his seminal article. Despite this caution, the ethos has been interpreted, used and criticized as a self-consistent normative structure. As such, critics consider the ethos of science too rudimentary, obsolete or ideological. To overcome these critics, some supporters of the concept propose to revisit or to reconstruct it. This essay is an attempt to satisfy critics and supporters while respecting Merton's legacy. For that purpose, we consider a Weberian paradigm to expand this "limited introduction".
CS
Robert Merton ve svém zásadním článku považoval svoje pojetí étosu vědy za "omezený úvod většího problému". I přes toto varování byl étos interpretován, používán a kritizován jako sama o sobě konzistentní normativní struktur. Jako takový jej kritici považují za příliš rudimentární, zastaralý či ideologický. Aby tyto kritiky překonali, zastánci tohoto konceptu prosazují návrat k němu, nebo jeho rekonstrukci. Tato esej představuje snahu uspokojit kritiky i zastánce, zatímco respektuje Mertonův odkaz. Za tímto účelem promýšlíme weberovské paradigma, aby byl tento "omezený úvod" rozšířen.

Year

Volume

38

Issue

1

Pages

113-128

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.b18b63da-b876-40f8-a62b-d00a1d78675b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.