Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 4 | 3 | 55-70

Article title

Pozitivní psychologie - věda nejen o štěstí

Content

Title variants

EN
Positive psychology - beyond the science of happiness

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V příspěvku představujeme aktuální směr pozitivní psychologie. Osvětlíme východiska a dosavadní vývoj pozitivní psychologie ve světě i u nás a seznámíme s hlavními představiteli tohoto proudu. Předestřeme aplikační moţnosti poznatků pozitivní psychologie a zmíníme také některá úskalí pozitivního přístupu. Reflektujeme dosavadní dění v oblasti pozitivní psychologie v České republice i na Slovensku a závěrem načrtneme moţné směry, kterými se proud pozitivní psychologie můţe dále ubírat.
EN
In this paper we make the acquaintance of the movement of positive psychology, its historical roots and theoretical resources. We introduce leading representatives and main points of positive psychology program, which focuses on human strengths and building the best things in life as well as repairing the worst. We discuss also feature application areas of positive psychology as well as critical points of positive approach. We also present the review of actual situation on the ground of positive psychology in the Czech Republic and we suggest its possible future directions.

Year

Volume

4

Issue

3

Pages

55-70

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.b35be492-4943-419b-b06a-fcae3854a793
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.