PL EN


2009 | 77 | 3 | 347-358
Article title

FROM CDS/ISIS SOFTWARE TO NUKAT, WORLDCAT AND DECISIONS AND OPPORTUNITIES OF RESEARCH INSTITUTE LIBRARIES. (Od pakietu CDS/ISIS do NUKAT, WorldCat i procesy decyzyjne, nowe mozliwosci i szanse bibliotek instytutow naukowych)

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The authoress presents decisions which led Warsaw libraries of the Polish Academy of Sciences to join shared cataloging in NUKAT, provide information via WorldCat and Google Scholar and start a shared digital library. Attention is drawn to the advisory role of Anna Paluszkiewicz, followed by the discussion of benefits resulting from cooperation within NUKAT and agreement of the Polish Academy of Sciences institutes on shared automation of their libraries. In the case of the authoress' library benefits in question involved: breaking through the isolation of the library, enhancing the professional skills of its staff, accelerating the process of cataloging its collections, developing professional user services, improving the image of the library staff in the local community, introducing the opportunity of offering new services to the library users.
Year
Volume
77
Issue
3
Pages
347-358
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Dorota Gazicka-Wojtowicz, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Srodowiska, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland
References
 • Burchard, Maria (2004). Anna Paluszkiewicz (1941-2004) "Przegląd Biblioteczny", z. 3-4 s. 101-106.
 • Chachra, Vinod (2008). Information discovery and its importance to the communities we serve. W. Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce. Międzynarodowa konferencja z okazji 5-lecia istnienia katalogu centralnego NUKAT, Warszawa 23-25 stycznia 2008 r. [online]. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Centrum NUKAT; Sekcja Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich [dostęp: 30.10.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nukat.edu.pl/konf2008/index.phtml?l = pI85s = 22>.
 • Czarnocka-Cieciura, Dorota; Gazicka, Dorota (2002). Budowa serwisu informacyjnego dla ludzi nauki - współpraca bibliotek Polskiej Akademii Nauk w zakresie ich komputeryzacji. W: INFOBAZY'2002 - bazy dla nauki. Materiały z konferencji. Gdańsk, 24-26 czerwca 2002. Gdańsk: CI TASK, s. 125-128.
 • Drabek, Aneta (2008). Cyfrowy warsztat pracy bibliotekarza. "Bibliotekarz" 7-8, s. 3-8.
 • Gazicka, Dorota (2003). Czym grozi wykorzystywanie technologii teleinformatycznych w bibliotece? - uwagi praktyka. W: Internet w bibliotekach II: łączność współpraca, digitalizacja. Wrocław, 23-26 września 2003. [online]. [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[wydawnictw] E[elektronicznych], Redakcja „Elektronicznej Bibhoteki" (EBIB Materiały konferencyjne) [dostęp: 19.09.2006]. Dostępny w World Wide Web: <http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/gazicka.php>.
 • Gazicka, Dorota; Peliwo, Jan; Baszkiewicz, Przemysław (1999). Bibliografia Geografii Polskiej w sieci Internet. W: Infobazy '99 : bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Gdańsk, 30.08-01.09.1999. Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, s. 291-295.
 • Kasprzyk, Agnieszka (2008). NUKAT - drzemiące możliwości. W.- Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce. Międzynarodowa konferencja z okazji 5-lecia istnienia katalogu centralnego NUKAT, Warszawa 23-25 stycznia 2008 r. [online]. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Centrum NUKAT; Sekcja Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich [dostęp: 30.10.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nukat.edu.pl/konf2008/index.phtml?l = pl&s = 22>.
 • Nahotko, Marek (bd). Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) - model opracowania zbiorów bibliotecznych [online]. Strona domowa М. Nahotki, Webpark [dostęp: 3.11.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://nahotko.we-bpark.pl/frbr.html >.
 • Nasiłowska, Maria (2008). Opis przedmiotowy w katalogu NUKAT- rola i miejsce jhp KABA. W: Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce. Międzynarodowa konferencja z okazji 5-lecia istnienia katalogu centralnego NUKAT, Warszawa 23-25 stycznia 2008 r. [online]. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Centrum NUKAT; Sekcja Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich [dostęp: 30.10.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nukat.edu.pl/konf2008/index.phtml?l = pl85s = 22>.
 • Padziński, Andrzej (2008). Wprowadzenie. W: Prace wybrane. Anna Paluszkiewicz. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył Andrzej Padziński. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 7-11.
 • Paluszkiewicz, Anna (1991). Rola formatu i kartotek wzorcowych w skomputeryzowanych katalogach bibliotecznych. "Przegląd Biblioteczny", z. 3/4, s. 275-279.
 • Paluszkiewicz, Anna (1998). Trudne decyzje i ich efekty. W: Materiały na Międzynarodową Konferencję nt. Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji. Kraków, 16-19 listopada 1998. [Red. Maria Burhard, Maria Lenartowicz].Warszawa: Wydaw. SBP, s. 29-33.
 • Radwański, Aleksander (2007). Biblioteki w nowoczesnym społeczeństwie. "Bibliotekarz" 11, s. 4-7.
 • Runge Anna, Runge Jerzy (2008). Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Katowice: Videograf Edukacja.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (2008). Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 r. Warszawa, kwiecień, 2008 r. [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [dostęp: 11.09.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.uwb.edu. pl/download/strategia_nauki.pdf>.
 • Wołosz, Jan (2008). Biblioteki w społeczeństwie polskim. "Bibliotekarz" 1, s. 2-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
09PLAAAA068822
YADDA identifier
bwmeta1.element.b49c9d0b-c3d0-3fb8-b6ec-1b5eb2a345c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.