PL EN


2009 | 77 | 3 | 325-347
Article title

CREDIBILITY OF DIGITAL ARCHIVES. (Wiarygodnosc archiwów cyfrowych)

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The authoress dicusses various meanings of digital archive term and presents types of currently operating digital archives. Attention is drawn to differences between archives of memory-guarding institutions and archives of business or administration sectors, followed by a detailed analysis of digital archive credibility evaluation and a list of credibility features which identify trustworthy services. The article is intended to serve as a documentation of all valid agreements on the organization, operation, audit and certification of trustworthy digital archives. The agreements in question are a result of international cooperation of such institutions as: DCC - Digital Curation Centre, OCLC - Online Computer Library Center, RLG – Research Library Group, NARA - National Archives and Records Administration, NESTOR - Network of Expertise in Long-term Storage of Digital Resources and CRL - U.S. Center for Research Libraries. The agreements are available in English: 'Trustworthy Repositories Audit & Certification. Criteria and Checklist (TRAC)' and German: 'Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive'.
Year
Volume
77
Issue
3
Pages
325-347
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Aneta Januszko-Szakiel, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. G. Herlinga-Grudzinskiego 1, 30-705 Kraków, Poland
References
 • An Audit Checklist for the Certification of Trusted Digital Repositories. Draft for Public Comment (2005). RLG Mountain View, CA. [online]; [dostęp: 15.09.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://worldcat.Org/arcviewer/l/OCC/2007/08/08/00000705 ll/viewer/file2416.pdf>.
 • Attributes of a Trusted Digital Repository. Meeting the Needs of Research Resources. An RLG-OCLC Report. Draft for Public Comment (2001). OCLC. Attributes of Trusted Digital Repositoris [online]; [dostęp: 19.08.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.worldcat.Org/arcviewer/l/OCC/2007/08/08/0000070513/viewer/file2342.pdf>.
 • Borghoff, Uwe M. (2005). Vergleich bestehender Archivierungssysteme [online]. Universitat der Bundeswehr Miinchen. Fakultet fur Informatik. Nestor - Materialien 3 [online]; [dostęp: 21.01.2007]. Dostępny w World Wide Web: <http://www. langze-itarchivierung.de/downloads/mat/nestor_mat_03.pdf>.
 • Clavel-Merrin, Genevieve (2000). The Nedlib List of Terms. Nedlib Report Series 7. Amsterdam: Koninklijke Bibliotheek.
 • Consultative Committee for Space Data System (1999). Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Draft Recommendation for Space Data System Standards. CCSDS 650.0-R-l. Red Book. Newport Beach, Ca. [online]; [dostęp: 20.08.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/wwwclassic/documents/pdf/CCSDS-650.0-B-1 .pdf>.
 • Dobratz, Susanne, Neuroth, Heike (2004). Nestor. Network of Expertise in Long-term Storage of Digital Resources - A Digital Preservation Initiative for Germany [online]. "D-Lib Magazine", April 2004, vol. 10, no. 4. [dostęp: 20.09.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.dlib.org/dlib/april04/dobratz/04dobratz.html>.
 • Eine kleine Enzyklopadie der digitalen Langzeitarchivierung (2008). Nestor Handbuch [online]; [dostęp: 20.08.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/nestor-handbuch.pdf>.
 • Januszko-Szakiel, Aneta (2005). Open Archival Information System - standard w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych. "Przegląd Biblioteczny", z. 3, s. 342-358.
 • Konstankiewicz, Marek (2005). Wykaz ważniejszych resortowych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją. Uzupełnienie i kontynuacja (część XVIII). "Archiwista Polski", nr 3 (39).
 • Konstankiewicz, Marek (2006). Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją. Uzupełnienie i kontynuacja (część XVIII). "Archiwista Polski", nr 2 (42).
 • Kriterienkatalogvertrauenswiirdige digitale Langzeitarchive (2006). Version 1. Entwurf zur óffentlichen Kommentierung. Nestor Materialien 8. Frankfurt am Main [online]; [dostęp: 20.08.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://edoc.hu-berlin.de/series/nestor-materialien/2006-8/PDF/8.pdf>.
 • Nestor-Das deutsche Kompetenznetzwerk zur digitalen Langzeitarchivierung (2008). [online];[dostęp: 20.09.2008]. Dostępny w WWW: <http://www.langzeitarchivie-rung.de/>.
 • Pest, Czesław (2007). Zastosowanie programu TABULARIUM do kompleksowej obsługi archiwum i biblioteki. "Archiwista Polski", nr 1(45).
 • Radwański, Aleksander (2005). Normalizacja informatycznych systemów archiwalnych. W: Nowe technologie archiwizacji - digitalizacja archiwów i bibliotek. Materiały konferencyjne z VIII seminarium z zakresu składowania i archiwizacji, 19-20 maja 2005. Wierzba: Dom Pracy Twórczej PAN. Warszawa: Centrum Promocji Informatyki.
 • Reitz, Joan M. (2004). Dictionary for Library and Information Science. Westport; London: Libraries Unlimited.
 • Sasin, Wiesław Z. (2004). Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji przedsiębiorstwa według nowych zasad normatywnych. Poradnik dla wszystkich firm z instrukcją wzorcową. Stan prawny na dzień 1 lutego 2004 r. Skierniewice: Wydaw. „Sigma".
 • Trusted Digital Repositories. Attributes and Responsibilities. An RLG-OCLC Report (2002). OCLC. Attributes of Trusted Digital Repositories [online]; [dostęp: 19.08.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.oclc.org.programs/ourwork/past/trustedrep/repositories.pdf>.
 • Trustworthy Repositories Audit & Certification. Criteria and Checklist (2007). Version 1.0. [online]; [dostęp: 30.09.2008]. The Center for Research Libraries. Dostępny w World Wide Web: <http://www.crl.edu/PDF/trac.pdf>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
09PLAAAA068821
YADDA identifier
bwmeta1.element.b69188dc-c813-37e5-979a-175660bd41b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.