Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 157 | 3 | 169-186

Article title

Urážka hlavy státu jako trestný čin?

Content

Title variants

EN
Criminalizing the defamation of the head of state?

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek se zabývá kriminalizací urážky hlavy státu, o jejímž návratu do českého právního řádu se nedávno vedly diskuse. Článek se zamýšlí nad tím, zda si hlava státu zaslouží zvýšenou ochranu, protože je určitým symbolem země, nebo naopak platí, že je to politik a veřejný činitel jako každý jiný, a proto musí počítat s tím, že se bude stávat předmětem často i velmi ostré kritiky. Po zhodnocení historického vývoje kriminalizace urážky hlavy státu, srovnání současných právních úprav v různých zemích světa a nastínění existujících lidskoprávních standardů, zejména judikatury Evropského soudu pro lidská práva, se článek přiklání ke druhému pohledu.
EN
The article discusses the crime of the defamation of a head of state whose restitution to the Czech Criminal Code has been recently pondered. It considers whether heads of state should be entitled to a higher legal protection, because they belong among state symbols, or whether on the contrary they should be left exposed to criticism as any other politicians. Having scrutinized the historical developments in this area, the current legal regulation in various countries and the human rights standards, including the case-law of the European Court of Human Rights, the article opts for the latter approach.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.b8b2cdb5-1739-413a-a163-e840a0e3225f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.