PL EN


2013 | nr 2 | 5--16
Article title

Brak wsparcia kierownictwa barierą innowacyjności organizacji administracji publiczne

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Lack of management support as a barrier of innovativeness of public administration organisations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym czynnikiem rozwoju współczesnych organizacji są innowacje. Działalność innowacyjna ograniczana jest przez różnego rodzaju bariery. Jedną z nich są postawy kierownictwa. W publikacji autor podjął próbę prezentacji poglądów przedstawicieli zarządów organizacji administracji publicznej, funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak ważną barierę dla opracowania i wdrożenia innowacji stanowi brak wsparcia ze strony kierownictwa. Analizy statystycznej dokonano według: − krajów członkowskich, − kategorii badanych organizacji. Poglądy te są zróżnicowane. Średnio w UE prawie 30% respondentów uważało, że brak wsparcia kierownictwa nie jest ważną barierą dla opracowania i wprowadzenia innowacji. Prawie 26% respondentów nadało tej barierze bardzo ważne znaczenie.
EN
Innovations are the basic factor of development of modern organizations. Various barriers limits innovation activity. Ones of them are managers’ attitudes. In this publication the author took up the attempt to present the views of the representatives of management in public administration organizations functioning in the Member States of the European Union relating to the importance of lack of management support as barrier for developing and introducing innovations. The statistical analysis of the answers was accomplished according to: − the Member States, − category of researched organizations. These views were diversed. In the European Union averagely almost 30% respondents considered that lack of management support hadn’t been important barrier for developing and introducing innovations. High importance of this barrier was indicated by almost 26% respondents.
Year
Volume
Pages
5--16
Physical description
Bibliogr. 8 poz.
Contributors
author
References
  • 1. Baruk J.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Adam Marszałek, Toruń 2006.
  • 2. Baruk J.: Korzyści wynikające z innowacji wdrożonych w organizacjach administracji publicznej, [w:] Stabryła A, Małkus T. (red.): Strategie rozwoju organizacji. Mfiles.pl, Kraków 2012.
  • 3. Baruk J.: Wybrane aspekty innowacyjności organizacji administracji publicznej, [w:] Zieliński Z.E. (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2012.
  • 4. Carstensen H.V., Bason Ch.: Powering Collaborative Policy Innovation: Can Innovation Labs Help? “The Innovation Journal”, No. 1, 2012.
  • 5. Innobarometer 2010. Analytical Report. Innovation in Public Administration, Flash Eurobarometer 305 – The Gallup Organization, January 2011.
  • 6. Prahalad C.K., Ramaswamy V.: Przyszłość konkurencji. PWE, Warszawa 2005.
  • 7. Vigoda-Gadot E., Shoham A., Schwabsky N., Ruvio A.: Public sector innovation for Europe: a multinational eight-country eksploration of citizens’ perspectives. “Public Administration”, No. 2, 2008.
  • 8. Working towards a measurement framework for public sector innovation in Australia. Department of Innovation Industry, Science and Research, June 2011, http://innovation.govspace.gov.au, 05.11.2012.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-237e1127-2ac5-4238-9d9e-99b859c96730
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.