PL EN


2017 | nr 2 | 79--90
Article title

Klasyfikacja metod zarządzanie współczesnymi organizacjami

Authors
Content
Title variants
EN
Classification of management methods of contemporary organisations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje klasyfikację różnorodnych metod zarządzania, stosowanych we współczesnych przedsiębiorstwach. Dodatkowo skupia się on na metodach, które są najczęściej wykorzystywane przez organizacje oraz poddawane badaniom empirycznym przez naukowców. Jego głównym celem jest uświadomienie przedsiębiorcom możliwości, jakie daje wykorzystywanie poszczególnych metod. Jednocześnie zaznaczając, że poprawa wyników jest związana z odpowiednim dostosowaniem tychże metod do specyfiki funkcjonowania organizacji.
EN
The article presents classification of varied methods of management, applied in contemporary enterprises. Additionally, it concentrates on methods which are most often used for organizations and it proposes empirical research carried out by scientists. The primary aim of this article is to help the entrepreneurs to realize the possibilities of using the individual methods. Simultaneously, it stresses the fact that improvement in performance of organizations depends on suitable applications of these methods.
Year
Volume
Pages
79--90
Physical description
Bibliogr. 24 poz.
Contributors
author
References
 • 1. Benchmarking – czyli uczenie się od innych. „Zarządzanie na Świecie”, nr 7-8, 1994.
 • 2. Bieńkowska A., Zgrzywa-Ziemak A.: Współczesne metody zarządzania w przedsię-biorstwach funkcjonujących w Polsce – identyfikacja stanu istniejącego, [w:] Hopej M., Kral Z.: Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 • 3. Błaszczyk W. (red.): Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. PWN, Warszawa 2008.
 • 4. Borkowski S., Siekański K.: Zarządzanie funkcjonalne a procesowe w przedsię-biorstwach. „Organizacja i Kierowanie”, nr 2, 2004.
 • 5. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • 6. Ciesielska D.: Offshoring usług. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • 7. Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H.: Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania. PWN, Warszawa 2009.
 • 8. Eckes G.: Six Sigma jako trwały element kultury organizacji. MT Biznes, Warszawa 2011.
 • 9. Hammer M., Champy J.: Reeingineering w przedsiębiorstwie. Neuman Management Institute, Warszawa 1996.
 • 10. Hopej M., Kral Z. (red.): Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 • 11. Kirejczyk E.: Zrozumieć zarządzanie. PWN, Warszawa 2008.
 • 12. Kupczyk A., Korolewska-Mróz H., Czerwonka M.: Radykalne zmiany w firmie. Od reeingineeringu do organizacji uczącej się. Wydawnictwo Prawo Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998.
 • 13. Mikołajczyk Z.: Metody zarządzania zmianami w organizacji, [w:] Błaszczyk W. (red.): Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. PWE, Warszawa 2005.
 • 14. Nogalski B.: Outsourcing, [w:] Czerska M., Szpitter A.A.: Koncepcja zarządzania. Podręcznik akademicki. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 15. Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L.: Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta. PWN, Warszawa 2010.
 • 16. Pierścionek Z.: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2011.
 • 17. Pieske R.: Benchmarking: das Lernen von Andersen und seine Begrenzungen. „Management Zeitschrift”, Nr 6, 1994.
 • 18. Radło M.J.: Outsourcing w strategiach przedsiębiorstw, [w:] Ciesielska D., Radło M.J. (red.): Outsourcing w praktyce. Poltext, Warszawa 2011.
 • 19. Trzcieliński S., Włodarkiewicz-Klimek H., Pawłowski K.: Współczesne koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 • 20. Urbanek P., Walińska E. (red.): Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • 21. Weiss E. (red.): Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2008.
 • 22. Załoga W. (red.): Wybrane metody zarządzania w organizacjach XXI wieku. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2012.
 • 23. Ziemniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2009.
 • 24. Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P.: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. PWE, Warszawa 2013.
Notes
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-4ab17dce-6702-4a63-96d9-f4a9ac20e878
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.