PL EN


2014 | nr 3 | 107--123
Article title

Dystrybucja – miejsce w marketingowo-logistycznej działalności przedsiębiorstwa

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Distribution – place in the marketing and logistic company activity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article show relationship of marketing and logistic in the present economy. Writer to assume that factor of surroundings have or can have influence to company activity. The aim of article is describe distribution in the means of marketing context and their relationship with logistic and name ken of distribution in system of logistic. The theoretic goal is identify and research extending literature definition of distribution which present their location in marketing and logistic concept of company activity. This concept establish to present factor realities.
PL
Artykuł przedstawia istotę związku marketingu i logistyki we współczesnych realiach gospodarki rynkowej, w dobie zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym i stawianych wyzwań. Autorka przyjmuje, że czynniki otoczenia mają lub mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa, w tym budowę marketingowej strategii dystrybucji i tworzą dla niego zarówno określone możliwości rynkowe, jak i zagrożenia jego funkcjonowania. Celem artykułu jest przedstawienie dystrybucji w kontekście instrumentów marketingowych i ich związku z logistyką oraz określenie ram dystrybucji i jej zakresu w ramach systemu logistycznego. Celem teoretycznym jest zidentyfikowanie istniejących w literaturze definicji dystrybucji, które prezentują jej miejsce w marketingowo-logistycznej koncepcji działalności przedsiębiorstwa, nawiązujące do dzisiejszych realiów gospodarki, a zatem do nowych wyzwań stawianych dystrybucji.
Year
Volume
Pages
107--123
Physical description
Bibliogr. 24 poz.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Zarządzania. Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego
References
 • 1. Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998.
 • 2. Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka. Wprowadzenie do logistyki. Podejmowanie menedżerskich decyzji logistycznych. Studia przypadków logistycznych. Logistyczna gra decyzyjna. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 • 3. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWE, Warszawa 2010.
 • 4. Blaik P.: Logistyka a marketing w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Handel Wewnętrzny”, nr 2, 1994.
 • 5. Bak D.: Rozwój i rola logistyki w Wielkiej Brytanii. Referat na sympozjum zorganizowanym przez Instytut Gospodarki Magazynowej w Poznaniu. Poznań, grudzień 1991.
 • 6. Christopher M.: Logistyka i zarzadzanie. PSB, Kraków 1998.
 • 7. Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2004.
 • 8. Czubała A.: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 2011.
 • 9. De Bonis J.N., Balinski E.W., Allen Ph.: Value-Based: Marketing for Bottom-Line Success – 5 Steps to Creating Customer Value. McGraw-Hill, 2002.
 • 10. Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Milewska B.: Logistyka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 • 11. Domański T., Kowalski P.: Marketing dla menedżerów. PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 • 12. Drucker P.: Skuteczne zarzadzanie – zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem. Czytelnik, Kraków 1994.
 • 13. Frankowska M., Jedliński M.: Efektywność systemu dystrybucji. PWE, Warszawa 2011.
 • 14. Frankowska M., Nerć-Pełka A.: Nowoczesne usługi logistyczne jako odpowiedź na potrzebę szybkiego reagowania przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe, s. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 20. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • 15. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing, punkt zwrotny w nowoczesnej firmie. PWE, Warszawa 2011.
 • 16. Jakubczak M.: Logistyka i jej rola w rozwoju gospodarki. Bellona, Warszawa 1995.
 • 17. Johnson J.C., Wood D.F.: Comporary Physical Distribution and Logistics. Macmillan Publishing Company, New York 1986.
 • 18. Kieszkowski J.: Uwarunkowania zmienności relacji między dostawcą a dystrybutorem przemysłowym. „Marketing i Rynek”, nr 7, 2001.
 • 19. Kotler Ph.: Marketing – analiza, planowanie, wdrażania i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • 20. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 • 21. Piasecki B. (red.): Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa-Łódź 1999.
 • 22. Porter M.E.: Competitive Advantage-Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, London 1985.
 • 23. Wojciechowski T.: Marketing i logistyka na rynku środków produkcji. PWE, Warszawa 1995.
 • 24. Żabiński L. (red.): Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania. Podstawowe opcje. Instrumenty. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-4e7d0131-1449-4a3a-875f-e56d29fd2c8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.