PL EN


2013 | nr 1 | 113--128
Article title

Wykorzystywanie technologii nformacyjnokomunikacyjnych przez pracowników województwa śląskiego – wyniki badań

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Research results on using information and communication technologies by the Silesian employees
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obecnych czasach bardzo często można spotkać się z określeniem „społeczeństwo informacyjne”, które charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), niezbędnych do uzyskania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Oczywiście kluczem do sukcesu jest wysoko wykwalifikowana kadra, która efektywnie je wykorzystuje. Artykuł podkreśla zatem wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Ponadto, zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące wykorzystywania wspomnianych technologii przez pracowników województwa śląskiego.
EN
Information society is a new kind of society in which the development of new information and communication technologies has achieved the highest rate and has helped the organizations to gain an advantage over competition. Of course the key to success is to have very well qualified workers that are very flexible and are able to use the technologies in a proper way (in order to implement the new solutions into organizations). The article stresses the influence of information and communication technology on the activity of modern enterprises. Furthermore the paper is concluded with research results connected with using information and communication technologies by the Silesian employees.
Year
Volume
Pages
113--128
Physical description
Bibliogr. 13 poz.
Contributors
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, anna.kochmanska@polsl.pl
References
 • 1. DeCenzo A.D., Robbins S.P.: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • 2. Castells M.: Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2008.
 • 3. Cholawo-Sosnowska K., Witkowska M. (red.): Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • 4. Ciurla M., Hopej M., Szeloch M.: Struktury organizacyjne przyszłości. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • 5. Drucker P.F.: Wyzwania XXI wieku. „Neumann Management Review”, nr 9, Warszawa 1999.
 • 6. Jaskóła S., Korporowicz L.: Wychowawcze wyzwania społeczeństwa informacyjnego, [w:] Dyczewski L. (red.): Jaka informacja? Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 • 7. Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, Warszawa 2006.
 • 8. Majchrzyk M.: Kształcenie na odległość – perspektywa związana z rozwojem technologii informatycznych, [w:] Płonka-Syroka B. (red.): E-kultura, e-nauka, espołeczeństwo. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008.
 • 9. Nogalski B.: Pracownicy wiedzy. Problemy i dylematy badania pracy opartej na wiedzy, [w:] Witkowski A., Listwan T. (red.): Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa 2008.
 • 10. Porębska A.: Nowoczesne systemy. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi i technologii w zarządzaniu talentami. „Personel i Zarządzanie”, nr 10, 2010.
 • 11. Springer A.: Władcy klawiatury? E-kompetencje polskich pracowników – zasoby poszukiwane czy standard na rynku pracy. „Personel i Zarządzanie”, nr 4, 2009.
 • 12. Ministerstwo Gospodarki, e-Polska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa w Polsce na lata 2001-2006, Warszawa 2001, [w:] Śląskie mocne informacją. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego, Katowice 2009.
 • 13. www.lawp.lubelskie.pl/pdf/ict_definicja.pdf.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-54700f9f-c372-466b-b583-1c7648ca7698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.