PL EN


2012 | nr 4 | 37--49
Article title

Intensywność i charakter procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w latach 2002-2011

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The intensity and nature of the processes of internationalization of business sector in the years 2002-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artyku prezentuje w syntetycznej formie charakter i intensywno procesu internacjonalizacji przedsibiorstw w sektorze elektroenergetycznym w ostatnich dziesiciu latach. W pracy opisano najwaniejsze formy i motywy ekspansji zagranicznej przedsibiorstw, ze szczeglnym uwzgldnieniem podmiotw z sektora energetycznego. Opisano take uwarunkowania ewolucji motyww koncentracji i umidzynarodowienia dziaalnoci w energetyce oraz przedstawiono wyniki bada, wskazujce na aktualne kierunki i intensywno procesu internacjonalizacji w sektorze energetycznym na wiecie.
EN
This article in a synthetic form presents the character and intensity of the internationalization process in power sector in a period of the last ten years. The paper describes the main forms and motives of international expansion of enterprises with particular emphasis on the power sector companies. It also describes the evolution of motives and presents the current direction and intensity of the internationalization process in the energy sector in the world.
Year
Volume
Pages
37--49
Physical description
Bibliogr. 11 poz.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
References
 • 1. Brzska J.: Reorientacja strategiczna europejskich i polskich przedsibiorstw energetycznych, [w:] Borowiecki R., Jaki J. (red.): Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsibiorstw. TNOiK, Krakw 2003.
 • 2. Duliniec E.: Marketing midzynarodowy. PWE, Warszawa 2009.
 • 3. Dunning J.H.: Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor? Journal of International Business Studies, Vol. 29, No. 1, 1998.
 • 4. Gorynia M.: Strategie zagranicznej ekspansji przedsibiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 • 5. Polskie inwestycje zagraniczne w 2010 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 • 6. Power Deals 2012 outllok and 2011 overview. PricewaterhouseCoopers, 2012.
 • 7. Stonehouse G., Hamill J., Cambell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarzdzanie. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • 8. Wiktor J.W.: Strategie przedsibiorstw w marketingu midzynarodowym. Prba typologii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 729. Krakw 2006.
 • 9. World Investment Report 2007. UNCTAD, New York, Geneva 2007.
 • 10. World Investment Report 2012. UNCTAD, New York, Geneva 2012.
 • 11. Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce wiatowej. PWN, Warszawa 1998.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-60dd6209-fa38-4a8a-b6f1-5d19cdb170d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.