PL EN


2016 | nr 4 | 5--18
Article title

Nowe technologie a nowa kultura organizacyjna. Wyobraźnia społeczna i uprzedmiotowione relacje społeczne

Authors
Content
Title variants
EN
New technologies and new cultural organization. Social imagination and objectified social relations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem kultury organizacyjnej w kontekście przemian technologicznych, szczególnie w dobie rozwijających się narzędzi mobilnych, takich jak tablety i smartfony. Jego celem jest skonfrontowanie wizji przemian pracy biurowej z lat 70.-90. z wynikami foresightu społecznego przeprowadzonego w latach 2015/2016. Zbieżność wizji sprzed kilkudziesięciu lat z obecnymi scenariuszami dalszej transformacji pracy pokazuje, że nowe technologie niewiele zmieniły w wyobraźni społecznej i raczej oddziaływały w polu relacji społecznych, a nie samej infrastruktury pracy. Zjawiska takie, jak praca „anytime, anywhere” należą nadal do pewnych modeli-mitów kultury organizacyjnej, choć mają olbrzymi wpływ na budowanie określonego wzorca profesjonalnej pracy elastycznej.
EN
Article raises the issue of organizational culture in the context of technological changes especially in the times of developing mobile tools. Its aim is to confront the vision of the transformation of office work from the 70.-90. with the results of social foresight carried out in the 2015/2016 year. The convergence of the previous visions with the current scenarios of the further transformation of work shows that new technology has changed very little in the social imagination and rather interacts with the field of social relations. Phenomena such as work "anytime, anywhere" still belong to certain models-myths of organizational culture.
Year
Volume
Pages
5--18
Physical description
Bibliogr. 33 poz.
Contributors
References
 • 1. Afeltowicz Ł., Pietrowicz, K.: Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa, Warszawa 2013.
 • 2. Braverman H.: Labour and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century. New York 1974.
 • 3. Brynjolfsson E., McAffee A.: Race Against the Machine, How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. 2011.
 • 4. Castells M.: Społeczeństwo sieci. Warszawa 2011.
 • 5. Dant T.: Kultura materialna w rzeczywistości społecznej: wartości, działania, style życia, Barański J. (red.). Kraków 2007.
 • 6. Deal T.E., Kennedy A.A.: The new corporate cultures. New York 1999.
 • 7. Douglas M.: How institutions think. Syracuse, New York 1986.
 • 8. Ford M.: Rise of the Robots. Technology and the Threat of a Jobless Future. New York 2015.
 • 9. Goffman E.: Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Kraków 2010.
 • 10. Gregg M.: Freedom to work: the impact of wireless on labour politics. Special Issue on Wireless Technologies and Cultures, “Media International Australia”, No. 125, 2007.
 • 11. Hatch M.J.: The symbolics of office design, [in:] Gagliardi P. (ed.): Symbols and artifacts. New York 1990.
 • 12. Humphry J.: Visualising the future of work: myth, media and mobilities. “Media, Culture & Society”, Vol. 36(3), 2014.
 • 13. Knorr-Cetina K.D.: The Manufacture of Knowledge. An Essay on the Constructivist and the Contextual Nature of Science. Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt 1981.
 • 14. Kostera M.: Kulturowy proces organizowania. „Kultura Współczesna”, nr 1-2, 1995.
 • 15. Krajewski M.: Są w życiu rzeczy. Szkice z socjologii przedmiotów. Warszawa 2013.
 • 16. Krzysztofek K.: Technologie cyfrowe w dyskursach o przyszłości pracy. „Studia Socjologiczne”, nr 4(219), 2015.
 • 17. Lash S., Lury C.: Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy. Kraków 2011.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-61b79f56-33bc-4eb3-b99f-f85474e578fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.