PL EN


2008 | nr 1 | 101-116
Article title

Ewolucja form organizacyjnych sieci współpracy

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Evolution of organizational forms of cooperative networks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie ewolucji form organizacyjnych sieci współpracy na podstawie wybranych przykładów polskich i światowych. W artykule przedstawiono możliwe formy organizacyjne, jakie mogą przyjmować instytucjonalne sieci współpracy. Zwrócono uwagę na podstawowe warunki wyboru określonej formy organizacyjnej sieci. W ujęciu modelowym zaprezentowano procesy ewolucji formalizacji sieci wskazując na pięć podstawowych scenariuszy, które zostały zilustrowane przykładami polskimi i zagranicznymi. Na zakończenie przedstawiono wnioski i rekomendacje dla tworzonych w regionie i w Polsce sieci współpracy i klastrów.
EN
The main goal of the paper is analysis of network form evolution, based on chosen polish and world-wide examples. The paper presents the possible forms of business networks. Special attention has been paid conditions of choosing certain form of cooperation. The model indicating five basic evolutionary scenarios of formalization of network, these scenarios has been supported by examples of networks in Poland and abroad. On the end some conclusions and recommendation for creating network of cooperation and industrial clusters has been presented.
Year
Volume
Pages
101-116
Physical description
Bibliogr. 10 poz.
Contributors
author
author
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 42, lilla.knop@polsl.pl
References
 • 1. Buttery A., Buttery E.: Business Networks. Reaching new markets with low cost strategies. Longman Business & Professional, Melbourne 1994.
 • 2. Chesbrough H.: Open Innovation. New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press, Boston 2003.
 • 3. Ghauri P., Hadjikhani A., Johanson J.: Managing Opportunity Development in Business Networks, Wydawnictwo Palgrave, Macmillan 2005.
 • 4. Kaczmarek B.: Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • 5. Miles R.E., Snow Ch.C: Causes of Failure in Network Organizations. California Management Review, Summer 1992.
 • 6. Porter M.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • 7. Romanowska M., Trocki M. (red.): Przedsiębiorstwo partnerskie. Difin, Warszawa 2002.
 • 8. Regional clusters in Europe. Observatory of European SMEs, 2002/No. 3. Raport Komisji Europejskiej, http://www.competitiveness.org/article/articleview/458/l/50.
 • 9. Rogoziński Z.: Zarządzanie relacjami w usługach. Difin, Warszawa 2006.
 • 10. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0022-0049
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.