PL EN


2009 | nr 4 | 89-102
Article title

Process approach in supply chain structure analysis

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
Podejście procesowe w analizie struktury łańcucha dostaw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is the presentation of process approach in supply chain structure analysis. The structure of supply chain, especially the its forming is important possibility for relationship construction between supplier and recipient. Correct process implementation decide about efficiency of cooperation and added value growth for costumers. The article is completed with process maps for supply chain of clothing branch.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podejścia procesowego do analizy struktury łańcuchów dostaw. Struktura łańcucha dostaw, a zwłaszcza możliwość jej kształtowania stanowią ważny aspekt budowania relacji między dostawcami i odbiorcami. Właściwie realizowane procesy decydują o efektywności współpracy i wzroście wartości dodanej dla klientów. Artykuł uzupełniają mapy procesów realizowane dla łańcucha dostaw wyrobów odzieżowych.
Year
Volume
Pages
89-102
Physical description
Bibliogr. 15 poz.
Contributors
author
 • Silesian University of Technology, Department of Organization and Management, Institute of Management and Administration, mariusz.kruczek@polsl.pl
References
 • 1. Bendkowski J., Pacut M.: Logistyka stosowana. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 • 2. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001.
 • 3. Branche A., Rummler G.: Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi plamami" w strukturze organizacyjnej. PWE, Warszawa 2000.
 • 4. Brillman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • 5. Czakon W.: Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2004.
 • 6. Durlik L: Restrukturyzacja procesów gospodarczych - reengineering - teoria i praktyka. Placet, Warszawa 1998
 • 7. Kasprzak T. (red.): Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Difin, Warszawa 2005.
 • 8. Kasperska - Moroń D. (red.): Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw. Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2006.
 • 9. Kruczek M.: Identyfikacja struktury łańcucha dostaw, [w:] Matuszek J.: Metody i techniki zarządzania. Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2006.
 • 10. Kruczek M.: Metody szacowania wartości dodanej w łańcuchach dostaw przemysłu odzieżowego, Praca doktorska, Zabrze 2007.
 • 11. Nowicka - Skowron M.: Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa 2000.
 • 12. Porter M.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • 13. Schulderer P.: Prozessorientierte Analyse und Rekonstruktion logistischer Systeme. Konzeption - Methoden - Werkzeuge. Galber Verlag, Deutscher Universitats Verlag, Wiesbaden 1996.
 • 14. Wiliamson L. R., Esper T. L., Ozmet J.: The electronic supply chain. Its impact on current and futurę stmcture of strategie alliances, partnerships and logistical leadership. „International Journal of Physical Distribution and Logistical Management", Vol. 32, No. 8,2002.
 • 15. Witkowski J.: Zarządzaniem łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2003
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0022-0016
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.