PL EN


2010 | nr 2 | 109-121
Article title

Strategie logistyczne w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Logistic strategies in the innovative management the enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono zagadnienie, dotyczące możliwości wykorzystania rozwiązań logistycznych w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Główną uwagę skupiono na pokazaniu możliwości logistyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Podjęto również próbę określenia relacji między strategią konkurencyjną strategią logistyczną i innowacyjnymi rozwiązaniami logistycznymi. Rozważania teoretyczne poparto studium przypadku.
EN
The article presents the issues concerning possible use logistic solutions in the innovative management the enterprise. The main attention was given to show the possibility of logistics in building competitive advantage. Efforts have also been an attempt to determine the relationship between competitive strategy, logistic strategy and modern logistic solutions. Theoretical considerations supported the case study.
Year
Volume
Pages
109-121
Physical description
Bibliogr. 18 poz.
Contributors
References
 • 1. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001.
 • 2. Ciesielski M.: Strategie logistyczne przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
 • 3. Ciesielski M. (red.): Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 • 4. Gosso M.: Zlecanie czynności logistycznych firmom zewnętrznym jako podstawa reorganizacji łańcucha zaopatrzeniowego: okazja do wykorzystania możliwości. Materiały konferencyjne Logistics'98. Polskie Towarzystwo Logistyczne, Poznań 1998.
 • 5. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2001.
 • 6. Gołembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J.: Logistyka w usługach. PWN, Warszawa 2008.
 • 7. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1998.
 • 8. Essen K., Hildebrand W., Messner D., Mayer J.: Stator, Systemie Competitiveness, New challengers to business and Politics, 1999, vol. 59.
 • 9. Hamel G.: Leading the Revolution. Harvard Business School Press 2002.
 • 10. Hamel G., Breen B.: Competing for Future. Harvard Business School Press 2006.
 • 11. Harrison A., van Hoek R.: Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010.
 • 12. Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • 13. Koźmiński A., Piofrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.
 • 14. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 • 15. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa 2001.
 • 16. Porter M.E.: Strategia konkurencji, metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • 17. Schary P.B., Skjott-Larsen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN, Warszawa 2002.
 • 18. Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0024-0018
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.