PL EN


2009 | nr 2 | 109-120
Article title

Ocena rozwoju personelu z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The assessment of personnel development with using of ratio analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie analizy wskaźnikowej w ocenie rozwoju personelu oraz metodę wyceny kapitału ludzkiego, a następnie opisuje analizę zmian i analizę struktury kapitału ludzkiego. Główna część artykułu to pokazanie sposobów kalkulacji wskaźników. Na koniec artykuł opisuje metodę tworzenia oceny syntetycznej rozwoju personelu.
EN
This article presents application of ratio analysis in assessment of personnel development. At first article presents the metod of human capital evaluation. Next article describes change and structure analysis of human capital. The main part of article describes metods of calculating ratios. At the end article presents the metod of preparing sintetic assessment of personnel development.
Year
Volume
Pages
109-120
Physical description
Bibliogr. 10 poz.
Contributors
author
References
  • 1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
  • 2. Dobija M.: Teoria rachunkowości w zarysie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
  • 3. Fitz-enz J.: Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  • 4. Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. PWN, Karków 1998.
  • 5. Nowak M.: Controlling personalny w przedsiębiorstwie. Wolters Kluver Polska Sp. z o.o., Kraków 2008.
  • 6. Pocztowski A., Miś A.: Analiza zasobów ludzkich w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
  • 7. Sierpińska M.: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  • 8. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2001.
  • 9. Szałkowski A.: Rozwój personelu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
  • 10. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Wolters Kluver Polska Sp. z o.o., Kraków 2006.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-article-BSL6-0012-0048
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.