PL EN


2018 | nr 2 | 125--138
Article title

A conscious organisation – assumptions, theoretical model and implications for management practice

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the author's concept of a conscious organisation being a response to the changes in the underlying management paradigms and the author's extensive experience in the management area. The paper presents assumptions and the context of the conscious organisation concept origins, its theoretical model and implications for the management practice. The approach presented is based on a holistic underlying paradigm; consequently, it is of interdisciplinary nature. It combines observations and conclusions from the management area, psychology, sociology, quantum physics and philosophy. It appears that in the era of transformational changes and inadequacy of current paradigms in many areas of science, it may be the right, be it revolutionary, direction for the management theory and practice.
Year
Volume
Pages
125--138
Physical description
Bibliogr. 54 poz.
Contributors
author
References
 • 1. Aronson, E., Wilson, T.D., and Akert, R.M. (2006). Psychologia społeczna – serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.
 • 2. Bauman, Z., Bauman, I., Kociatkiewicz, J., and Kostera, M. (2018). Zarządzanie w płynnej nowoczesności. Warsaw: PWN.
 • 3. Bohm, D. (1988). Ukryty porządek. Warsaw: Pusty Obłok.
 • 4. Bombała, B. (2010). Fenomenologia zarządzania. Przywództwo. Warsaw: Difin.
 • 5. Buss, D.M. (2008). Evolutionary Psychology. The New Science of the Mind. Boston: Pearson.
 • 6. Cialdini, R.B., Kenrick, D.T., and Neuberg, S.L. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 7. Czyżowska, N., Epa, R., Dudek, D., Siwek, M., and Gierowski, J.K.: Rozwój moralny i emocje moralne w kontekście zaburzeń psychicznych. Psychiatria, 10(3-4).
 • 8. Dolan, S.L., Garcia, S., and Auerbach, A. (2003). Understanding and Managing Chaos In Organizations. International Journal of Management, 20, 1.
 • 9. Festinger, L. (2007). Teoria dysonansu poznawczego. Seria: Biblioteka klasyków psychologii. Warsaw: PWN.
 • 10. Freud, A. (2011). Ego i mechanizmy obronne. Series: Biblioteka klasyki psychologii. Warsaw: PWN.
 • 11. Gobilott, E. (2008). Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku. Warsaw: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
 • 12. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., and Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warsaw: Poltext.
 • 13. Gunthard, W. (2004). Terapia systemowa Berta Hellingera. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 14. Hawkins, D. (2010). Przekraczanie poziomów świadomości. Warsaw: Virgo Books.
 • 15. Hawkins, D. (2012). Technika uwalniania. Podręcznik rozwijania świadomości. Warsaw: Virgo Books.
 • 16. Hawkins, D. (2013). Oko w oko z jaźnią. Warsaw: Virgo Books.
 • 17. Herman, A., Oleksyn, T., and Stańczyk, I. (eds.). Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań. Difin.
 • 18. Jeznak, A. (2017). Szef, który ma czas. Ewolucja zarządzania – dziennik budowy turkusowej firmy. Warsaw: Difin.
 • 19. Jung, C.G. (2009). Dzieła zebrane, Volume I. Aion. Przyczynki do symboliki Jaźni. Warsaw: Wydawnictwo KR.
 • 20. Jung, C.G. (2010). Dzieła zebrane, Volume VII. Praktyka psychoterapii. Warsaw: Wydawnictwo KR.
 • 21. Jung, C.G. (2016). Dzieła zebrane, Volume IX. Archetypy i nieświadomość zbiorowa. Warsaw: Wydawnictwo KR.
 • 22. Kets de Vries, M. (2001). Creating Authentizotic Organizations: Well-functioning Individuals In Vibrant Companies. Human Relations, 54, 1.
 • 23. Kets de Vries, M. (2008). Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsię-biorczości. Warsaw: Studio EMKA.
 • 24. Kim, W.Ch., and Mauborgne, R. (2005). Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stałą się nieistotna. Warsaw: MT Biznes.
 • 25. Kostera, M. (2014). O zarządzaniu. Warsaw: Difin.
 • 26. Koźmiński, L. (eds.) (1983). Współczesne teorie organizacji. Warsaw: PWN.
 • 27. Kuraszko, I. (eds.) (2014). Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne. Warsaw: Difin.
 • 28. Lewicka, M. (eds.) (2002). Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 29. Lipton, B.H., and Bhaerman, S. (2012). Przeskok ewolucyjny – od kryzysu do życia w harmonii. Warsaw: Medium.
 • 30. Lorenz, E.N. (1963). Deterministic Nonperiodic Flow. Journal of Atmospheric Sciences, 20(2), 130-141.
 • 31. Morgan, G. (1997). Obrazy organizacji. Warsaw: PWN.
 • 32. Nestorowicz, P. (2001). Organizacja na krawędzi chaosu. Cracow: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • 33. Penc, J. (2010). Humanistyczne wartości zarządzania. W poszukiwaniu sensu menedżerskich działań. Warsaw: Difin.
 • 34. Perechuda, K. (1999). Organizacja samorekonstruująca się. W R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego.
 • 35. Platonoff, A.L. (2009). Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. Warsaw: Difin.
 • 36. Renesch, J. (1999). The Consious Organization: Workplace for the Self-Actualized. Business Spirit Journal, August.
 • 37. Renesch, J. (2012). The Conscious Organization: Workplaces for the Self-Transcended. Retrieved from www.Renesch.com.
 • 38. Rupik, K. (2004). Orientacja a wiedza przedsiębiorstwa – wybrane relacje i ich uwarunkowania. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 179.
 • 39. Sobczak, S. (2004). Aksjologiczne wątki w koncepcji samoświadomości Zbigniewa Zaborowskiego. W L. Pytka, and T. Rudowski (eds.), Samoświadomości jakość życia: perspektywa psychospołeczna. Warsaw: ENETEIA.
 • 40. Stam, J.J. (2010). Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach. Warsaw: Czarna Owca.
 • 41. Stuherland, S. (1996). The International Dictionary of Psychology. Crossroad.
 • 42. Sułkowski, Ł. (2010). Ewolucjonizm w zarządzaniu. Warsaw: PWE.
 • 43. Wilber, K. (2000). Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia. Warsaw: Jacek Santorski & Co.
 • 44. Wilber, K. (2006). Integralna teoria wszystkiego. Wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości. Warsaw: Zysk i S-ka.
 • 45. Wilber, K. (2009). Spektrum świadomości. Warsaw: Jacek Santorski & Co.
 • 46. Zaborowski, Z. (1989). Psychospołeczne problemy samoświadomości. Warsaw: PWN.
 • 47. Zaborowski, Z. (1998). Świadomość i samoświadomość człowieka. Warsaw: ENETEIA.
 • 48. Zaborowski, Z. (2000). Teoria treści i form samoświadomości. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • 49. Zarębska, A. (2012). Świadoma organizacja – wyzwania dla współczesnego zarządzania. Przegląd Organizacji, 6.
 • 50. Zlatev, J. The Dependence of Language on Consciousness. Retrieved from https://internt.ht.lu.se/doc/...calendarEvents.../Zlatev-JCS.doc.
 • 51. https://sjp.pwn.pl/sjp/swiadomy;2528184.html.
 • 52. https://www.governica.com/Holokracja, 30.03.2018.
 • 53. https://www.humandesignamerica.com/.
 • 54. https://architekturaosobowosci.wordpress.com/home/.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-c99c0161-e5a2-4c44-8df8-7f1344b050fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.