Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 59 | 1 | 235-243

Article title

Zdzichu i stiopa : koledzy z parkingu o inkorporacyjnej funkcji imion samochodów

Authors

Content

Title variants

EN
Zdzichu and stiopa : friends from the car park, or on the incorporative function of car nicknames
CS
Zdzichu a stiopa : kolegové z parkoviště k inkorporační funkci přezdívek automobilů

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The text is devoted to car nicknames. The author analyzes the material collected using a survey method. A linguistic (onomastic) and cultural analysis has been carried out. The most important question concerns the function of car nicknames. Due to the fact that these names usually do not distinguish objects (in the family there is often only one car), the main function the author points out is the incorporative one.
CS
Příspěvek je věnován přezdívkám automobilů. Autor analyzuje materiál získaný anketní metodou. Podává lingvistickou (onomastickou) a kulturní analýzu. Nejdůležitější otázka se týká funkcí přezdívek automobilů. Vzhledem ke skutečnosti, že tato jména obvykle neslouží k rozlišení jednotlivých objektů (rodina má často jen jedno vozidlo), hlavní funkce, na kterou autor upozorňuje, je funkce inkorporační.

Journal

Year

Volume

59

Issue

1

Pages

235-243

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.bb3df2e0-545f-4322-be91-f517295393f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.