PL EN


Journal
2018 | 59 | 1 | 235-243
Article title

Zdzichu i stiopa : koledzy z parkingu o inkorporacyjnej funkcji imion samochodów

Authors
Content
Title variants
EN
Zdzichu and stiopa : friends from the car park, or on the incorporative function of car nicknames
CS
Zdzichu a stiopa : kolegové z parkoviště k inkorporační funkci přezdívek automobilů
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text is devoted to car nicknames. The author analyzes the material collected using a survey method. A linguistic (onomastic) and cultural analysis has been carried out. The most important question concerns the function of car nicknames. Due to the fact that these names usually do not distinguish objects (in the family there is often only one car), the main function the author points out is the incorporative one.
CS
Příspěvek je věnován přezdívkám automobilů. Autor analyzuje materiál získaný anketní metodou. Podává lingvistickou (onomastickou) a kulturní analýzu. Nejdůležitější otázka se týká funkcí přezdívek automobilů. Vzhledem ke skutečnosti, že tato jména obvykle neslouží k rozlišení jednotlivých objektů (rodina má často jen jedno vozidlo), hlavní funkce, na kterou autor upozorňuje, je funkce inkorporační.
Journal
Year
Volume
59
Issue
1
Pages
235-243
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bb3df2e0-545f-4322-be91-f517295393f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.