PL EN


2019 | 22 | 2 | 194-220
Article title

Divadlo diverzity  : Theater RambaZamba v Berlíně

Authors
Content
Title variants
EN
Theater of diversity : Theater RambaZamba in Berlin
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
RambaZamba je profesionální divadlo zaměstnávající herce s mentálním postižením (zejména s Downovým syndromem) i bez něj. Studie se soustředí na novou éru divadla, která nastala po nástupu uměleckého šéfa Jacoba Höhne. Ten usiluje o divadlo diverzity, v němž není rozdílnost vnímaná významově. Divadlo RambaZamba se s tímto přístupem chce zařadit mezi běžná profesionální berlínská divadla, o což se snaží po stránce provozní i umělecké. Analýza tří inscenací této nové éry divadla doplněná o deníkové záznamy z výzkumného pobytu v divadle rozkrývá potenciál této estetiky a zabývá se napětím mezi fenomenologickým a sémiotickým vnímáním divadelního díla.
EN
RambaZamba is a professional theatre working with actors with intellectual disabilities (especially with the Down syndrome) as well as with actors without such disabilities. The study focuses on the new era of the theatre, which has begun after Jacob Höhne became its artistic director. Höhne strives for a theatre of diversity, where differences are not perceived as creating a meaning. By employing this approach in both the management and artistic side of the theatre, RambaZamba wants to integrate itself into the regular professional Berlin theatre scene. An analysis of three productions from the new era of the theatre supplemented by the diary entries from the research visit of the theatre investigates the potential of this aesthetics and deals with the tension between the phenomenological and semiotic perception of theatre work.
Contributors
  • Theatralia, redakce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bb8a7bc6-669f-425b-8d7b-241a16846ab0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.