PL EN


Journal
2010 | 36 | 1 | 95-101
Article title

Młodzież akademicka wobec refleksji nad tożsamością

Selected contents from this journal
Title variants
EN
University Students on their Identity Reflections
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For university students, studying is not only the time of gaining knowledge and skills,but also an opportunity to develop one's own personality. It is also the time to search for answers to identity questions. To be effective in an educator's work, apart from subject and methodological competence, it is very important to grasp who we are and to form a habit of continually reflecting upon oneself. The studied future educators appreciate the importance of reflecting on their own identity and see its profound sense.
Keywords
Journal
Year
Volume
36
Issue
1
Pages
95-101
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Elzbieta Turska, Wydzial Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland
References
 • Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994.
 • Dybowska E., Integralny rozwój studenta, [w:] Jakość życia studentów, red. A. Rumiński, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
 • Fromm E., Niech się stanie człowiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1994.
 • Jaskot K., Wychowanie w szkole wyższej, PWN, Warszawa 1984.
 • Kozielecki J., Psychologiczna teoria samowiedzy, PWN, Warszawa 1986.
 • Kwiecińska R., Rozum czy serce? Postawy wobec zawodu nauczycielskiego studentów uczelni pedagogicznej, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2000.
 • Malicka M., Ja to znaczy kto? Rzecz o osobowej tożsamości i wychowaniu, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996.
 • Melosik Z., Kultura „instant” - paradoksy pop-tożsamości, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2000, numer specjalny.
 • Obuchowski K., Od przedmiotu do podmiotu, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001.
 • Obuchowski K., Rewolucja podmiotów i nowy indywidualizm, [w:] Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.
 • Ricoeur P., Filozofia osoby, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1992.
 • Tischner J., Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975, Wydawnictwo Znak, Kraków 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA09877
YADDA identifier
bwmeta1.element.bbc6de86-0b7d-36a3-85b2-68263b823e37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.