PL EN


2012 | 60 | 2 | 273-280
Article title

Kritické eseje o súčasnej dobe

Content
Title variants
EN
Critical essays on contemporary times
Languages of publication
SK
Abstracts
EN
The article treats of the plurality of genres of philosophical literature and, in this context, focuses on the philosophical essay. The author provides a concise characterisation of the development of this genre and, using the example of the topical essays of Slovak philosopher and literary critique E. Farkašová, presents several possibilities for reflecting on contemporary times.
SK
Príspevok tematizuje pluralitu žánrov filozofickej literatúry a v rámci nej sa sústreďuje na filozofickú esej. Autor podáva stručný náčrt vývinu tohto žánru a na príklade aktuálnych esejí slovenskej filozofky a literátky E. Farkašovej prezentuje niektoré z jeho možností pri reflexii súčasnej doby.
Keywords
Year
Volume
60
Issue
2
Pages
273-280
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bc1f2a1b-e83d-4c9b-9553-618bacfc37ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.