Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 68 | 2 | 172-192

Article title

A difficult mission. The building of the St Vitus Cathedral in the time of Ferdinand I and Anna Jagiellon (1526-1547)

Authors

Content

Title variants

CS
Obtížná mise. Stavba katedrály sv. Víta za Ferdinanda I. a Anny Jagellonské (1526-1547)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The Cathedral of St. Vitus at Prague Castle, founded in 1344, was still incomplete when the Hussite Wars broke out. King Vladislav Jagiellon took up the project again in 1509, but soon afterwards work on it was halted, evidently because the construction of other parts of the castle fortifications was given priority. After being elected King of Bohemia in 1526, Ferdinand I of Habsburg clearly intended to renew work on the cathedral, and in 1530 — evidently under the direction of Benedikt Ried, he had a row of gables erected over the east choir. But then the building work lapsed again and the prospect of further progress was finally ruined by a great fire in 1541; after the fire the king could do no more than restore only the eastern choir, and he even substantially shortened the cathedral. Work was made difficult by a lack of funds, further complicated by Ferdinand’s unwillingness to look for potential sponsors in the ranks of the (Utraquist) nobility and burghers, without whose contributions an ambitious cathedral church could not be built in this era. It was largely the clergy who were left to restore or replace the damaged or lost furnishings and equipment. The size and form of the building were inadequate to the demands of an expanded royal court and especially the court of Queen Anna Jagiellon, for whose retinue of ladies a wooden platform had to be very awkwardly built into one of the chapels. It seems to have been for the queen, too, that Vladislav’s royal oratory was altered before 1537, by the installation of a heated wooden chamber. After the queen’s death in 1547, Ferdinand gave the order for her tombstone to be erected in the Cathedral, but we do not know whether this happened. Anna was buried in the Marian Choir, where until 1619 there was a superb altar, probably created sometime in the 1520s by Lucas Cranach the Elder. Although it has been suggested that the painting was acquired by the emperor Maximilian I, it is most likely that it was purchased later, by Rudolf II, and installed in the cathedral in connection with the building of a new mausoleum in 1589.
CS
Katedrála sv. Víta na Pražském hradě, založená v roce 1344, nebyla do husitských válek dokončena. O pokračování ve stavbě se roku 1509 pokusil král Vladislav Jagellonský, avšak krátce nato byly práce zastaveny, patrně z důvodů stavby dalších částí opevnění hradu. Po zvolení českým králem v roce 1526 zřejmě pomýšlel pokračovat v dostavbě i Ferdinand I. Habsburský, který nechal kolem roku 1530, patrně pod vedením Benedikta Rieda, nad východním chórem postavit řadu štítů. Dále stavba ovšem nepokročila a možnost pokračovat v dostavbě nakonec znemožnil velký požár v roce 1541, po kterém králi nezbylo než obnovit jen východní chór a katedrálu naopak výrazně zkrátit. Práce komplikoval nedostatek financí, způsobený také Ferdinandovou neochotou vyhledávat potencionální sponzory v řadách (utrakvistické) šlechty a měšťanstva, bez jejichž přispění však nebylo možné náročné kostelní stavby tehdy budovat. O doplnění zničeného vybavení se tak musel starat zejména klér. Velikost a forma stavby nedostačovala nárokům zvětšeného králova dvora a zejména dvora královny Anny Jagellonské, pro jejíž fraucimor musela být do jedné z kaplí velmi nevhodně vestavěna dřevěná tribuna. Patrně zejména pro královnu byla upravena i Vladislavova královská oratoř, kam byla před rokem 1537 vestavěna dřevěná vytápěná komora. Po královnině smrti v roce 1547 nařídil Ferdinand zřídit v katedrále její kamenný náhrobek, není však známo, zda byl opravdu proveden. Anna byla pochována v mariánském chóru, kde se také do roku 1619 nacházel nádherný oltář, provedený asi někdy ve dvacátých letech 16. století Lucasem Cranachem st. I když byly dříve vysloveny domněnky, že obraz získal již císař Maxmilián I., nejpravděpodobnější je, že jej koupil až Rudolf II. a do katedrály umístil patrně v souvislosti s vybudováním nového mauzolea v roce 1589.

Keywords

Journal

Year

Volume

68

Issue

2

Pages

172-192

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
unknown
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.c01461b4-b9f1-4a7f-a3b0-a0049b5b565e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.