PL EN


2007 | 8 | 95-109
Article title

'GOOD ADVICE STALL' - AN ETHNOGRAPHIC ACCOUNT

Title variants
PL
„Stragan dobrych rad” – etnograficzny opis wydarzenia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Festival of Science and Arts was organized in Zielona Góra by the University of Zielona Góra in May 2006. The Section of Counseling at the Institute of Social Pedagogy (both the teachers and students) prepared 'The Stall of Good Advise'. The stall was a kind of provocation to generate and continue a free discussion on counseling. It was a chance to find out what people thought about counseling, what counseling was for them, what place counseling took in their life and where and how they experienced it. This text is an attempt to use field research for ethnographic analysis and interpretation of a section of reality caught for a moment, for which counseling became an essential thread. The text consists of 3 parts: part one is the analysis of the idea of 'The Stall of Good Advice' itself and the events which occurred on the Sunday afternoon; part two is a presentation of possible interpretation of phenomena connected with counseling which were experienced, lived through, and described by the participants of the provocation organized by the creators of the Stall; part three is an attempt to grasp and describe a complex process of emerging counselors in particular circumstances, which is also a summary of the events provoked by 'The Stall of Good Advice' which were experienced and reflected on.
Year
Volume
8
Pages
95-109
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • E. Siarkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Wydzial Nauk Pedagogicznych i Spolecznych, Zaklad Pedagogiki Spolecznej, ul. Energetyków 2, 65-001 Zielona Góra, Poland
References
 • Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.
 • Bauman Z., Życie na przemiał, Kraków 2005.
 • Hall E.T., Taniec życia, Warszawa 1999.
 • Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa 2004.
 • Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 1998.
 • Rachalska W., Problemy orientacji zawodowej, Warszawa 1994.
 • Schmidt P., Przestrzeń życia codziennego. Przejawy tożsamości w identyfikacji z przestrzenią grupy lokalnej, [w:] Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 5, red. I. Bukowska-Floreńska, Katowice 2001.
 • Schulze F., Trajektoria cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 4 (144).
 • Siarkiewicz E., Niejednorodność poradnictwa, Zielona Góra 2004.
 • Siekierski S., Kulturotwórcze funkcje parafii katolickich w świetle pamiętników, Warszawa 1995.
 • Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.
 • Szumigraj M., Niewolnik korporacji i outsider, czyli kim być w świecie (bez) zatrudnienia, albo o produktach edukacji, [w:] Rynek pracy i kultura neoliberalna a edukacja, red. A. Kargulowa, S. Kwiatkowski, T. Szkudlarek, Kraków 2005.
 • Wojtasik B., Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wrocław 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02835763
YADDA identifier
bwmeta1.element.c0ba0449-5925-3786-8f5b-c4b3fa58b426
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.