PL EN


2018 | 55 | 1 | 79-88
Article title

Kancionál Valentina Šubara Lanškrounského

Content
Title variants
EN
The Cantional of Valentin Šubar Lanškrounský
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The article deals with the song postil Písně na epištoly a evanjelia nedělní a sváteční (Songs on the Epistles and Gospels for Sundays and Feast Days), written down during the 1570s by the Utraquist priest and follower of Luther Valentin Šubar Lanškrounský and printed during the second decade of the seventeenth century by Jiří Hanuš Lanškrounský z Kronenfeldu and relatives of Jan Schumann the Elder. There is a comparison of all five preserved specimens: a manuscript copy (V B 7) and a printing (K16012) from the National Museum Library, two printings from the Education and Research Library of the Pilsen Region (K16012 and K16014), and a printing from the Strahov Library (K16012). Mainly on the basis of chronograms, it has been determined that the previously stated dating of the printed editions was incorrect. The supposedly lost prose “Summas” are found in a specimen dated to 1612, which is the only one also containing a foreword by Valentin Šubar and seven uniquely preserved Easter songs.
CS
Studie Veroniky Vytlačilové je věnována dílu kazatele Valentina Šubara Lanškrounského. Autorka se zaměřuje na Šubarův kancionál, jehož exempláře se dochovaly v období mezi osmdesátými lety 16. století a dobou stavovského povstání v českých zemích. Jedná se o podrobné srovnání všech dochovaných a známých exemplářů (rukopisných i tištěných), na základě jejichž studia autorka zpřesňuje dataci jednotlivých vydání i další aspekty tohoto kancionálu.
Year
Volume
55
Issue
1
Pages
79-88
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.c2273a9f-ecad-4c01-a4f4-d67bfb160ee3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.