Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 3 | 3 | 1-16

Article title

Diskriminace na základě secuální orientace

Authors

Content

Title variants

EN
Discrimination based on sexual orientation

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cílem výzkumu bylo zjistit současný stav diskriminace na základě sexuální orientace v České republice. K výzkumu byla použitá modifikovaná verze dotazníku, který již u nás použili Procházka, Janík a Hromada (2003). Dotazník má celkem 64 položek, z nichž jedna třetina je tvořena otevřenými otázkami. V kvantitativní části výzkumu jsem analyzovala data od 496 respondentů, z toho 150 lesbických žen, 289 gay mužů, 33 bisexuálních žen a 24 bisexuálních mužů. Bylo zjištěno, že rozsah diskriminace na základě sexuální orientace se v posledních letech příliš nezměnil, přičemž zkušenost s diskriminací či obtěžováním uvedlo 56 % respondentů (n=279). V několika zkoumaných oblastech se ukázalo, že s diskriminací se signifikantně více setkávají respondenti mužského pohlaví, zatímco mezi homosexuálními a bisexuálními respondenty nebyl v oblasti diskriminace shledán žádný statisticky významný rozdíl. V rámci studie byla v České republice poprvé zkoumána prevalence obtěžování na základě sexuální orientace v českých školách. Ukázalo se, že více než třetina respondentů, kteří v posledních letech navštěvovali střední školu, se stalo obětí obtěžování či diskriminace z důvodu své sexuální orientace.
EN
The aim of this research was to explore the contemporary situation of discrimination based on sexual orientation in the Czech Republic. I used modified version of the questionnaire first used in the Czech Republic by Procházka, Janík, and Hromada (2003). The questionnaire has 64 items including 19 open questions. I detected that there have been no important changes in discrimination based on sexual orientation in the Czech Republic. 56 % of respondents (n=279) have experience with discrimination. In the quantitative part of the research, I analysed information given by 496 respondents, of whom 150 were lesbians, 289 gay men, 33 bisexual women and 24 bisexual men. In some areas, significantly higher rates of discrimination were reported by males, but there was no significant difference between homosexual and bisexual respondents. This study for the first time surveyed the bullying based on sexual orientation in Czech schools. I found that one third of respondents who attend secondary schools have been victims of discrimination or bullying.

Year

Volume

3

Issue

3

Pages

1-16

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.c5339ed7-1d3c-4b30-9597-8adb249ea8ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.