Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 6 | 2 | 9-21

Article title

Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů

Content

Title variants

EN
The effect of selected characteristics of family environment on the risk behavior of 15-year-old adolescents

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek představuje dílčí výsledky analýzy rizikového chování u adolescentů. Zaměřuje se na vliv některých rodinných charakteristik (konflikty s rodiči, návykové chování rodičů, dysfunkce v rodině apod.) na rozvoj rizikového chování. Zkoumaný soubor tvoří 1635 adolescentů. Výsledky potvrzují vliv některých rodinných charakteristik na rozvoj rizikového chování. Jedná se především o přímý vliv kouření rodičů na kuřácké chování dítěte. Z nepřímých vlivů pak mají nejvýraznější efekt na rizikové chování dítěte konflikty s rodiči a konečně negativně působící okolnosti, vycházející ze snížení možností kontaktu dítěte s matkou vlivem zaměstnání nebo hospitalizace.
EN
The report presents partial results of analysis of risk behaviour in adolescents. It focuses on the effect of selected characteristics of the family environment, such as conflicts with parents, addictive behaviour of the parents and family dysfunctions, on the development of risk behaviour. 1635 adolescents were included in the study. The results confirm the influence of some characteristics of the family environment on the development of risk behaviour, in particular direct influence of parental smoking on the child’s smoking behaviour. Indirect influences with the most distinct impact on risk behaviour include conflicts with parents and certain conditions that negatively influence opportunities for contacts of the child with the mother due to employment or hospitalisation.

Year

Volume

6

Issue

2

Pages

9-21

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---
author
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.c54fe4e3-fc22-49e9-a11e-f9399ac79e4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.