PL EN


Journal
2014 | LXII | 2 | 141-153
Article title

František Kalivoda, László Moholy-Nagy and the Left Front in Prague and Brno

Content
Title variants
CS
František Kalivoda a László Moholy-Nagy mezi pražskou a brněnskou Levou frontou
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article examines the relations between the architect, typographer and coordinator of the Brno arts scene František Kalivoda and the Hungarian avant-garde artist László Moholy-Nagy. This was related to Kalivoda’s interest in experimental film and his later activities in the film section of the Left Front. Following an unsuccessful attempt to publish Ekran, an international journal on film, Kalivoda decided to publish another journal, working with Moholy-Nagy and the Swiss architecture theorist Sigfried Giedion. They named it Telehor, with the subtitle “the international review new vision”. Between 2011 and 2013 Lars Müller Publishers in Switzerland issued a reprint of this avant-garde journal, which was originally produced in 1936 in Czechoslovakia in collaboration with the Zurich-based publisher Hans Girsberger. The reprint is especially valuable as both versions (one with a coloured cover like the original Telehor, and one with a black and white cover) have been published with knowledgeable commentaries by the art historians Klemens Gruber and Oliver Botar, who use historical events and comparisons with contemporary output in the west to set the magazine in an international context. In connection with the publishing of this reprint the article’s author seeks to answer questions about how the Czech avant-garde viewed László Moholy-Nagy, how far his contacts with Czechoslovakia extended, the background to the various opinions on his work and how they corresponded with the intellectual atmosphere of the 1930s, when collaboration between Moholy-Nagy and Kalivoda was at its most intensive. The article is supplemented with correspondence between Moholy-Nagy and Kalivoda from 1933–1946 that is archived as part of the history of architecture collection at Brno City Museum.
CS
Článek se zabývá kontakty mezi brněnským architektem, typografem a organizátorem kulturního dění Františkem Kalivodou a maďarským avantgardním výtvarníkem László Moholy-Nagyem. Tyto kontakty souvisejí s Kalivodovým zájmem o experimentální film a pozdější aktivitou navazující na jeho činnost ve filmové sekci sdružení Levá fronta. Po neúspěšné snaze vydávat mezinárodní filmový časopis Ekran se Kalivoda společně se švýcarským teoretikem architektury Sigfriedem Giedionem a Moholy-Nagyem odhodlal k jiné aktivitě – výsledkem byla publikace Telehor s podtitulem „mezinárodní časopis pro vizuální kulturu“. Švýcarské nakladatelství Lars Müller Publishers vydalo v rozmezí let 2011 až 2013 reprint tohoto avantgardního časopisu, který vznikl ve spolupráci s curyšským nakladatelem Hansem Girsbergerem v roce 1936 na půdě první Československé republiky. Přínosné pro tento počin se stalo především to, že vyšly obě mutace: s barevnou obálkou, jako originál dobového Telehoru i černobílou obálkou se zasvěcenými komentáři historiků umění Klemense Grubera a Olivera A. I. Botara, kteří časopis začleněním do historických událostí, ale i komparací s dobovou západní produkcí uvádějí do celkového mezinárodního kontextu. V souvislosti s vydáním reprintu Telehoru se autorka článku mimo jiné snaží zodpovědět otázku, jaký vztah měla česká avantgarda k dílu László Moholy-Nagye, kam až sahaly jeho kontakty s Československem, odkud se vynořovaly různorodé názory na jeho dílo a jak korespondovaly s ideovým naladěním společnosti nejen třicátých let 20. století, kdy vzájemná spolupráce mezi Moholy-Nagyem a Kalivodou zrovna kulminovala. Článek je doplněn edicí korespondence Moholy-Nagye s Františkem Kalivodou z let 1933–1946, uloženou ve sbírce dějin architektury Muzea města Brna.
Keywords
Journal
Year
Volume
Issue
2
Pages
141-153
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.c5aa8530-e34d-43cd-a515-316ae6b318a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.