Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego

Other titles

EN
The Issues of Agricultural Advisory Service

ISSN

1232-3578

ISSN

2719-8901
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

kwartalnik / quarterly

Full contents local availability

Yes

Notes

Kwartalnik Zagadnienia Doradztwa Rolniczego to czasopismo poświęcone doradztwu i jego metodyce oraz problemom związanym z jego organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania i z codzienną pracą doradczą. Przedstawiane zagadnienia obejmują szeroki wachlarz problemów jakie stoją przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz obszarami wiejskimi, problemów do rozwiązania w najbliższym czasie, dotyczących stanu doradztwa, uwarunkowań jego zmian i nowych zadań po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zagadnienia omawiane na łamach Kwartalnika prezentowane są w dwóch działach: Artykuły i Informacje.
The quarterly “The Issues of Agricultural Advisory Service” is a journal devoted to Advisory and its methodology as well as problems related to its organization, functioning, scope of activities and daily advisory work. The presented issues cover a wide range of problems facing agriculture, food economy and rural areas, problems to be solved in the near future, regarding the state of Advisory, conditions for its changes and new tasks after Poland's accession to the European Union. The issues discussed in the pages of the quarterly are presented in two sections: Articles and Information.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.