Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 107 | 1 | 71-92

Article title

Lidová kultura Ukrajinců rakousko-uherské monarchie v etnografické sbírce Františka Řehoře z 80. a 90. let 19. století

Content

Title variants

EN
Traditional folk culture of Ukrainians in Austria-Hungary as represented in the ethnographic collection of František Řehoř from the 1880s and 1890s

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek přináší předběžné výsledky analýzy v odborných kruzích málo známé etnografické sbírky českého etnografa-samouka Františka Řehoře. Týká se oblasti východní Haliče a Bukoviny v rámci rakousko-uherské monarchie a dokumentuje lidovou kulturu obyvatel dnešní Ukrajiny převážně v posledních desetiletích 19. století. Sbírka se nachází v Etnografickém oddělení Historického muzea při Národním muzeu v Praze a její studium probíhá ve spolupráci českých etnologů a ukrajinských uměnovědných odborníků.
EN
The paper presents preliminary results of the analysis of a lesser-known collection of the Czech self-taught ethnographer František Řehoř. The collection documents the traditional folk culture of Ukrainians in eastern Galicia and Bukovina (parts of the Austro-Hungarian Empire) in the last decades of the 19th century. The collection is located in the Department of Ethnography of the National Museum in Prague and is currently analysed by Czech ethnologists in cooperation with Ukrainian art historians.

Year

Volume

107

Issue

1

Pages

71-92

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.c7da91e3-fda3-4c3f-bfa1-90425c0b01a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.