PL EN


2011 | 6(83) | 19-28
Article title

Empiryczne badanie zwiazku pomiedzy osadem etycznym liderów i szeregowych pracowników organizacji

Content
Title variants
EN
AN EMPIRICAL STUDY ON THE ASSOCIATION BETWEEN LEADERS' AND FOLLOWERS' ETHICAL JUDGMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kilka skandali biznesowych zwróciło ostatnio uwagę na ciemną stronę przywództwa i na relację, jaka zachodzi pomiędzy liderami a szeregowymi pracownikami organizacji. Uwaga, jaką liderzy poświęcają względom etycznym, może wpływać na etykę podejmowanych decyzji przez szeregowych pracowników. Celem niniejszej pracy jest zbadanie związku pomiędzy osądem etycznym liderów i szeregowych pracowników organizacji. Rozwój osądu etycznego oceniono na przykładzie tajwańskich specjalistów ds. zakupów i zmierzono, korzystając z Defining Issues Test (testu określania problemów). Wnioski są takie, że liderzy osiągają wyższy wynik ogólny w zakresie rozwoju osądu etycznego niż szeregowi pracownicy i że istnieje pozytywne powiązanie pomiędzy rozwojem osądu etycznego u liderów i szeregowych pracowników. Ci ostatni wykazują wyższy stopień rozwoju osądu etycznego, jeżeli stopień ten jest wysoki również u ich liderów. Omówiono także, co wynika z  wniosków uzyskanych podczas badań.
EN
Several business scandals have highlighted the dark side of leadership and the relationship between leaders and followers. The ethical concerns of leaders may influence the ethical decision–making of followers. The purpose of this study is to explore the association between leaders' and followers' ethical judgment. A sample of Taiwanese purchasing professionals was assessed in terms of their ethical judgment development measured by the Defining Issues Test. The findings indicate that leaders will have higher overall scores for ethical judgment development than followers. There is a positive association between leaders' and followers' ethical judgment development. Followers will exhibit higher ethical judgment development when their leaders have higher ethical judgment development. Implications of research findings are also discussed.
Year
Issue
Pages
19-28
Physical description
Document type
ARTICLE
Dates
published
2011-12-15
Contributors
author
 • Department of International Business at Chang Jung Christian University, Kway Jen, Taiwnan
author
 • Department of International Business at Chang Jung Christian University, Kway Jen, Taiwnan
 • Taiwan
 • Department of International Business at Chang Jung Christian University, Taiwan
References
 • Avey J.B., Palanski M.E., Walumbwa F. O. [2011], When leadership goes unnoticed: the moderating role of follower self-esteem on the relationship between ethical leadership and follower behavior, „Journal of Business Ethics”, vol. 98(4), s. 573-582.
 • Brass D.J., Butterfield K.D., Skaggs B.C. (1998), Relationship and unethical behavior: a social science perspective, „Academy of Management Review”, vol. 23(1), s. 14-31.
 • Brenner S.N., Molander E.A. (1977), Is the ethics of business changing? „Harvard Business Review”, vol. 55(1), s. 57-71.
 • Carter C.R., Jennings M.M. (2004), The role of purchasing in corporate social responsibility: a structural equation analysis, „Journal of Business Logistics”, vol. 25(1), s. 145-186.
 • Ford J.B., LaTour M.S., Henthorne, T.L. (2000), Cognitive moral development and Japanese procurement executives: implications for industrial marketers, „Industrial Marketing Management”, 29(6), 589-600.
 • Ford J.B., LaTour M.S., Vitell S.J., French W.A. (1997), Moral judgment and market negotiations: a comparison of Chinese and American managers, „Journal of International Marketing”, vol. 5(2), s. 57-76.
 • Forte A. (2004), Antecedents of managers moral reasoning, „Journal of Business Ethics”, vol. 51(4), s. 315-347.
 • Heifetz R.A. (1994), Leadership without Easy Answers, Harvard University Press Cambridge, MA.
 • Higgs M. (2009), The good, the bad and the ugly: leadership and narcissism, „Journal of Change Management”, vol. 9(2), s.165-178.
 • Kohlberg L. (1969), Stage and sequence: the cognitive developmental approach to socialization, [w:] D.A. Goslin (red.), Handbook of socialization theory and research, (s. 347-480), Rand-McNally, Chicago.
 • LeClair D.T., Ferrell O.C., Fraedrich, J.P. (1998), Integrity Management: A Guide to Managing Legal and Ethical Issues in the Workplace, University of Tampa Press Tempa, FL.
 • Lin C.Y. (2009), An empirical investigation of the moral judgment development of Taiwanese procurement executives, „Social Behavior and Personality: An International Journal”, vol. 37(1), s. 95-104.
 • Lin C.Y., Ho Y.H. (2009), Cultural influences on moral reasoning capacities of purchasing managers: a comparison across the Taiwan strait, „Social Behavior and Personality: An International Journal”, vol. 37(2), s. 203-208.
 • Ma H-K., Cheung C-K. (1996), A cross-cultural study of moral stage structure in Hong Kong Chine¬se, English and Americans, „Journal of Cross-Cultural Psychology”, vol. 27(6), s. 700-713.
 • Northouse P.G. (2004), Leadership: Theory and Practice, 3rd ed., CA: Sage Publications.
 • Reidenbach R.E., Robin D.P. (1989), Ethics and Profits, Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ.
 • Rest J.R. (1979), Development in Judging Moral Issues, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
 • Rest J.R. (1986), Moral Development: Advances in Research and Theory, Praeger Publishers New York, NY.
 • Smith B., Grojean M.W., Resick C., Dickson M. (2004), Leaders, values and organizational climate: examining leadership strategies for establishing an organizational climate regarding ethics, „Journal of Business Ethics”, vol. 55(3), s. 223-241.
 • Trevino L.K. (1986), Ethical decision-making in organizations: a person-situation interactionist model, „Academy of Management Review”, vol. 11(3), s. 601-617.
 • Weber J., Wasieleski, D. (2001), Investigating influences on managers’ moral reasoning, „Business and Society”, vol. 40(1), s. 79-111.
Notes
PL
Polska wersja anglojęzycznego artykułu z numeru 6(83)/2011.
Opublikowano na bezpłatnej płycie CD dołączonej do papierowego wydania numeru 2011 6(83), ISSN 1641-0882.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10042
YADDA identifier
bwmeta1.element.c907d472-50c6-321d-822a-df855b6e0275
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.