PL EN


2010 | 78 | 2 | 166-177
Article title

LIBRARY METADATA IN THE TWENTY-FIRST CENTURY. (Metadane biblioteczne w XXI wieku)

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Digitization of scholarly communication results in revolutionary changes in library activities. Digitization influences acquisitions, cataloging and information delivery, altering the paradigm of library activity. Libraries become a part of technology undergoing “creative destruction' - without deep transformation of their functions they may be replaced by competitive institutions and organizations using new technologies. The adjustment to occurring changes causes advanced transformations of libraries and librarians' tasks.
Year
Volume
78
Issue
2
Pages
166-177
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Marek Nahotko, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagiellonski, ul. Gronostajowa 7 , 30-387 Krakow, Poland
References
 • Anderson, Chris (2004). The long tail. Wired Magazine [online], vol. 10, nr 12 [dostęp:10.03.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html>.
 • Bojar, Bożenna (2009). Języki informacyjno-wyszukiwawcze wczoraj, dziś... czy jutro? "ZIN", nr 1, s. 3-24.
 • Borgman, Christine (2007). Scholarship in the digital age: information, infrastructure and Internet. Cambridge, Mass., London: MIT Press.
 • Brindley, Lynne (2006). Re-defining the library. "Library Hi Tech", vol. 24, no. 4, pp. 484-495.
 • Calhoun, Karen (2007). Being a librarian: metadata and metadata specialists in the twenty-first century. "Library Hi Tech", vol. 25, no. 2, pp. 174-187.
 • Campbell, Jerry (2006). Changing a cultural icon: the academic library as virtual destination. "Educase", vol. 41, no. 1, pp. 16-31.
 • Castelli, Donatella (2006). Digital libraries of the future - and the role of libraries. "Library Hi Tech", vol. 24, no. 4, pp. 496-503.
 • Castells, Manuel (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN.
 • Foster, Richard; Kaplan, Sarah (2003). Twórcza destrukcja: dlaczego firmy nastawione na stopniowe ulepszanie swej działalności nie mają szansy przetrwać i jak je skutecznie przekształcać. Łódź: Galaktyka.
 • Gawrysiak, Piotr (2008). Cyfrowa rewolucja: rozwój cywilizacji informacyjnej. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN.
 • Gołębiewski, Łukasz (2009). E-książka: szerokopasmowa kultura. Warszawa: Biblioteka Analiz.
 • Landów, George (2006). Hypertext 3.0: critical theory and new media in era of globalization. Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press.
 • Lesk, Michael (2005). Understanding digital libraries. Amsterdam: Elsevier.
 • Lessig, Lawrence (2009). Remiks: aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: Wydaw. Akad. i Profesjonalne.
 • Nahotko, Marek (2008). Open Access - zagrożenia i szanse dla bibliotekarzy. Biuletyn EBIB [online], nr 6(97) [dostęp: 22.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2008/97/a.php?nahotko>.
 • Nunberg, Geoffrey (2009). Google’s Book search: a disaster for scholars. The Chronicle of Higher Education [online], August 31 [dostęp: 10.03.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://chronicle.com/article/Google-Book-Search-A-Dis/48245/>.
 • Owen, John Stuart Mackenzie (2007). The scientific article in the age of digitization. Berlin: Springer Verl.
 • MNiSW (2007). Program rozwoju informatycznej infrastruktury nauki na lata 2007-2013 [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [dostęp: 10.03.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/29/41/29410/SN_2007_06_07_Program_rozwoju_infrastruktury informatycznej nauki na lata_2007_-_2013.pdf>.
 • Rosa, Cathy De [et al.] (2007). Sharing, privacy and trust in our networked world: a report to the OCLC membership [online]. OCLC [dostęp 10.03.2010]. Dostępnyw World Wide Web: <http://www.oclc.org/ca/fr/reports/pdfs/sharing.pdf>.
 • Rosa, Cathy De [et al.] (2005). Perceptions of libraries and information resources: a report to the OCLC membership [online]. OCLC [dostęp: 10.03.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm>.
 • Ross, Lyman; Sennyey, Pongracz (2008). Library is dead, long live the library! The practice of academic librarianship and the digital revolution. "Journal of Acad. Librarianship", vol. 34, no. 2, pp. 145-152.
 • Selwyn, Neil (2009). The digital native - myth and reality. "ASLIB Proceedings", vol. 61, no 4, s. 364-379.
 • Sennyey, Pongracz; Ross, Lyman; Mills, Caroline (2009). Exploring the future of academic libraries. A definitional approach. "Journal of Acad. Librarianship", vol. 35, no. 3, pp. 252-259.
 • Skórka, Stanisław (2009). Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników: analiza przypadku [online]. Europeana [dostęp:10.03.2010]. Dostępny w World Wide Web; <http://www.europeana.pl/download/document/1261064856.pdf>.
 • Sompel Van de, Herbert [et al.] (2004). Rethinking scholarly communication; building the system that scholars deserve. "D-Lib Magazine" [online], vol. 10, no. 9 [dostęp:10.03.2010]. Dostępny w World Wide Web; <http://www.dlib.org/dlib/september04/vandesompel/09vandesompel.html>.
 • Tapscott, Don (2010). Cyfrowa dorosłość: jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydaw. Akadem, i Profesjonalne.
 • Willinsky, John (2006). The access principle: the case for Open Access to research and scholarship. Cambridge, London: The MIT Press.
 • Witt, Piotr (2009). Google wkracza do bibliotek francuskich [online]. Biuletyn EBIB [online], nr 9(109); [dostęp: 10.03.2010]. Dostępny w World Wide Web; <http;//www.ebib.info/2009/109/a.php?witt>.
 • Wojciechowski, Jacek (2006). Biblioteczna wartość naddana. Kraków: Wydaw. UJ.
 • Wolniewicz, Tomasz (2008). Katalogi wirtualne na przykładzie polskiej wyszukiwarki KaRo. W: Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce: międzynarodowa konferencja z okazji 5-lecia istnienia katalogu centralnego NUKAT, Warszawa 23-25 stycznia 2008 r. [online]; [dostęp: 10.03.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nukat.edu.pl/kon0008/mater/54_wolniewicz.pdf>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA089612
YADDA identifier
bwmeta1.element.c9b84cf4-1039-302c-8ed1-8a7879af5909
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.