PL EN


2010 | 3-4(74-75) | 109-123
Article title

EVALUATION OF CHANGES IN THE MOTIVATION SYSTEM FOR LOCAL GOVERNMENT STAFF (Ocena zmian w systemie motywacyjnym pracowników samorzadowych)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper is a report on pilot research conducted among city and borough councils as well as the starosty (country-level) offices of the Warmian–Masurian Voivodeship in February of 2010. One of the aims of the research was an evaluation of the potential for utilizing office in–house staff (internal promotion), an assessment the obligation of continuous skill and professional qualification improvement, and the legitimacy of changes in defining ways and procedures for worker assessments in the units, as well as of qualification requirements and detailed remuneration terms.
Year
Issue
Pages
109-123
Physical description
Document type
COMMUNICATION
Dates
published
2010-06-15
Contributors
 • Izabela Seredocha, Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wydzial Administracji i Ekonomii, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elblag, Poland
References
 • Armstrong M. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi, WPSB, Kraków, za: Hauser J. red., (2003), Administracja publiczna, WN PWN, Warszawa.
 • Głowacka M.D., Czajka P. (2010), Współczesne tendencje w motywowaniu do pracy, [w:] Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki medycznej, Głowacka M.D., Mojs E. (red.), ABC a Wolters Kluwer business.
 • Długosz D. (2003), Kadry w administracji publicznej, [w:] Hauser J. (red.), Administracja publiczna, WN PWN, Warszawa.
 • Godlewska M. (2009), Kompetencje w procesie rekrutacji pracowników na wybrane stanowiska, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 • Gomółka Z.(2005), System motywacji pracowników, [w:] Gomółka Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • T. Mordel T (2009), Co zmienia nowa ustawa o pracownikach samorządowych? „Samorząd Terytorialny”, nr 1-2.
 • Płaszczyk E., Kot J. (2005), Profesjonalizacja kadr jako element podnoszenia efektywności zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi, „Współczesne Zarządzanie”, nr 4.
 • Pluta A.(2005), System oceny pracowników, [w:] Gomółka Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.
 • Suchodolski A. (2002), Rozwój pracowników, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Tracz K. (2008), Realia i postulaty usprawnień procesu doskonalenia kadr administracji samorządowej, [w:] Urbaniak B. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi Problemy dydaktyki, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych, Dz.U. nr 223, poz. 1458.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA08359
YADDA identifier
bwmeta1.element.ca49e750-f9fa-3355-a1ca-ee91ea4fb833
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.