Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4(203) | 121-153

Article title

Choroba jako hybryda. ADHD w świetle teorii aktora-sieci i asocjologii

Content

Title variants

EN
DISORDER AS HYBRID. ADHD ACCORDING TO ACTOR-NETWORK THEORY AND ASOCIOLOGY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie kompleksowości zjawiska choroby. Nie jest to problem jedynie medyczny, ale również naukowy, prawny, polityczny, instytucjonalny. Przedmiotem analizy jest konkretna choroba – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD); narzędziem zaś – Teoria Aktora-Sieci oraz asocjologia, które postrzegają fenomeny społeczne jako translacyjne sieci zależności. Autora interesują przede wszystkim praktyki, instytucje i aktorzy, którzy przyczynili się do kształtowania i podtrzymywania obrazu ADHD jako choroby wrodzonej, chronicznej i przekazywanej dziedzicznie, a także krytyków naturalistycznej definicji. W tekście przeanalizowano raporty badawcze, ustawy prawne, historie choroby, podręczniki diagnostyczne. Oprócz zilustrowania hybrydyczności oraz heterogeniczności ADHD zadaniem pracy jest również zaprezentowanie kontrowersji wokół diagnostyki, terapii oraz etiologii związanej z chorobą.
EN
This article aims to present the complexity of the phenomenon of a disorder. It turns out to be not only a medical issue, but a scientific, legal, political and institutional one as well. The object of analysis is Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD), and it is based on the Actor-Network Theory and asociology, which define social phenomena as a network of translational intermediaries. The author is primarily interested in the practice, institutions and actors who contributed to shaping and maintaining the image of ADHD as a congenital, chronic and hereditary disease. He shows how these definitions are embodied in practices, institutions, law and politics. In addition to the hybridity and heterogeneity of ADHD, the study also aims to present the major controversies surrounding the diagnosis, treatment and etiology of the disorder.

Keywords

Year

Issue

Pages

121-153

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Instytut Filozofii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Torun

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA107319

YADDA identifier

bwmeta1.element.cbf614c9-a443-37f1-aaa1-3f41f1a5fd13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.