PL EN


Journal
2011 | 1(3) | 43-52
Article title

Inne spojrzenie na czasowniki hiszpańskie w czasie teraźniejszym. Etapy tworzenia gry dydaktycznej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
A DIFFERENT LOOK AT SPANISH VERBS IN THE PRESENT TENSE. STAGES OF THE CONSTRUCTION OF A DIDACTIC GAME
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article encourages foreign language teachers to present grammar rules in an unconventional way. It describes a creative approach by the teacher. The author presents the process of creating 'Teaching Games', aided by examples of a student-friendly introduction to the present tense in the Spanish language. In the article an original story as well as an adaptation of the game 'Jungle Speed' were used. They make the preparation of the teaching exercises possible and help stimulate the students' motivation.
Journal
Year
Issue
Pages
43-52
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Weronika Gorska-Wolniewicz, Szkola Jezykow Obcych EMPiK, ul. Mielzynskiego 14, 61-725 Poznan, Poland
References
 • Brophy, J. (2009). Nauczanie. W: A. Janowski (red.), Nauczanie w praktyce (s. 10-32). Warszawa: CODN.
 • de Bono, E. (2007) Myślenie lateralne: idee na przekór schematom. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Dryden, G., Vos, J. (2003). Rewolucja w uczeniu (tłum. B. Jóźwiak). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie (tłum. A. Jankowski). Poznań: Media Rodzina.
 • Gelb, M.J. (2006). Myśleć jak Leonardo da Vinci (tłum. P. Turski). Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Hostyński, P. (2008). Integrująca funkcja technik ludycznych w nauczaniu języka obcego na studiach neofilologicznych – założenia badawcze. Homo Communicativus, 4, 127–139.
 • Jaroszewska, A. (2008). Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście wielokulturowości. Homo Communicativus, 4, 157-166.
 • Jodłowiec, M. (2005). Techniki ludyczne w kształtowaniu świadomości różnic międzykulturowych. W: M. Mackiewicz (red.), Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa (s. 269-277). Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
 • Komorowska, H. (2005). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Komunikat Praski. Online: <http://www.sgsp.edu.pl/aktual/wkrotce/proces_bolonski_info/zalaczniki/komunikat_praski.php>.
 • Krishnamurti, J. (1955). Education and the Significance of Life. London: Victor Gollancz.
 • Motyka, M. (2008). Gry i zabawy w nauczaniu L2 dzieci w wieku 7-9 lat z wykorzystaniem elementów wiedzy o świecie w kontekście inteligencji wielorakich Gardnera. Homo Communicativus, 5, 65-71.
 • Pawlak, M. (2008). (red.). Autonomia w nauce języka obcego. Poznań: Wydawnictwo Pedagogiczno-Artystyczne UAM.
 • Pawlak, M. (2004). Autonomia studenta anglistyki – deklaracje a rzeczywistość. W: M. Pawlak (red.), Autonomia… (s. 173-191).
 • Siek-Piskozub, T. (1995). Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Spitzer, M. (2007). Jak uczy się mózg? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tatoj, C. (2004). Rola technik ludycznych w pogłębianiu autonomii studenta. W: M. Pawlak (red.), Autonomia… (s. 311-318).
 • Turula, A. (2004). Czy warto siać? – Autonomia na kursach językowych dla dorosłych. W: M. Pawlak (red.), Autonomia… (s. 285-289).
 • Wilczyńska, W. (1997). Jak zrobić doktorat? Poradnik dla humanistów. Poznań: Wydział Neofilologiczny UAM.
 • Wilczyńska, W. (2004). Dydaktyka krocząca, czyli jak organizować dydaktykę w półautonomii (PA). W: M. Pawlak (red.), Autonomia… (s. 44-56).
 • Żylińska, M. (2007). Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Żylińska, M. (2009). Zmieniająca się szkoła – Schule im Wandel. Języki Obce w Szkole, 4, 84-94.
 • Żylińska, M. (2009/2010). Neurodydaktyka języków obcych. Nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem. Języki Obce w Szkole, 6, 5-18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10124
YADDA identifier
bwmeta1.element.cc83d4fa-4441-3352-b07b-b13d69cc4a85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.