Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 2 | 141-162

Article title

Problémy svrchovanosti a nezávislosti miniaturního státu na příkladu Monackého knížectví

Content

Title variants

EN
Problems of sovereignty and independence of a micro-state on the example of the principality of Monaco

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek postupně analyzuje státnost Monackého knížectví v obecném mezinárodním právu; projevy a důsledky střetů knížecí suverenity se svrchovaností lidu; omezení při výkonu svrchovaných práv uložená vminulosti Knížectví bilaterálními smlouvami s Francií, jež mají vMonaku ústavní sílu; ústavní amezinárodněprávní souvislosti integrace Monaka do mezinárodních institucí a organizací, zejména do Rady Evropy, a unijní rozměr monacké státnosti. Článek poukazuje na všemožné zvláštnosti této státnosti, jejichž příčinou jsou výjimečně miniaturní parametry monackého státu, ať už jde o pojem „monackého národa“, jeho práva na sebeurčení, nevyvážené distribuce práv a povinností ve smlouvách Monaka s Francií, nebo „nosiče“ francouzského práva, jímž do Monaka vstupuje unijní právo, aniž by Knížectví mohlo tento proces účinně regulovat.
EN
The article analyses successively the Principality of Monaco’s statehood in general international law; the manifestations and consequences of clashes between the Prince’s and people’s sovereignty; restrictions on the exercise of sovereign rights imposed in the past on the Principality by bilateral treaties with France which have constitutional rank in the Monegasque legal order; the constitutional and international legal context of Monaco’s integration into international institutions and organizations, first of all into the Council of Europe; the European Union dimension of Monaco’s statehood. The article scrutinizes various specificities of this statehood, which are corollary to exceptionally small parameters of the Monegasque state, among others, the concept of the Monegasque “nation” and of its right to self-determination, the unbalanced distribution of rights and obligations set down by Monaco’s bilateral treaties with France, or the phenomenon of the French law “vector” through which the Union law enters into the Monegasque law, however, the Principality being not able to control effectively this process.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cdc6f013-7a6c-447f-819f-496d64da6177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.