Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | IX | 11-24

Article title

Pojęcie postępowania egzekucyjnego w administracji a pojęcie egzekucji administracyjnej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The notion of execution procedure in administration and the notion of administrative execution

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Execution proceeding and execution are two basic terms of the execution law. Administrative proceeding and administrative execution are terms with different notional ranges. An execution proceeding is a legally organized series of actions performed by an execution organ and other subjects, which are aimed at making real the concrete legal norm, established in the act that constitutes the basis for execution (warrant of execution), with application of legal means of enforcement. Execution means an application, by relevant execution organs, of means of state-sanctioned enforcement in order to fulfill the duty defined in the warrant of execution. Execution makes the executive stage in execution proceeding in administration. The notion “execution proceeding” points to the aspect of the law-suit character of applying the execution enforcement, whereas that of “administrative execution” – to its material aspect.

Year

Volume

IX

Pages

11-24

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Administracyjnych, Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Poland

References

 • Kałuski Wincenty. 1932. Postępowanie przymusowe w administracji (egzekucja administracyjna): podręcznik systematyczny z dołączeniem tekstów obowiązujących przepisów. Warszawa: Związek Pracowników Administracyjnych.
 • Bigo Tadeusz. 1928. Postępowanie administracyjne: policja państwowa, wedle stenogramu wykładów uniwersyteckich Tadeusza Bigo. Lwów: KPERP „Delta”.
 • Langrod Jerzy Stefan. 1939. Postępowanie administracyjne. W Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce, 141-142. Kraków-Warszawa: Księgarnia Powszechna.
 • Korzonek Jan. 1934. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające: część druga Kodeksu postępowania cywilnego wraz z przepisami wprowadzającemi, wszystkiemi przepisami związkowemi, utrzymanemi w mocy przepisami dzielnicowemi, postanowieniami umów międzynarodowych, przepisami o egzekucji administracyjnej i skarbowej, regulaminami i. t. d. oraz motywami ustawodawczemi. T. 1. Art. 508-597. Kraków: L. Frommer.
 • Służewski Jerzy. 1974. Postępowanie administracyjne. Postępowanie administracyjne ogólne. Postepowanie egzekucyjne w administracji. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Bojanowski Eugeniusz. 1975. Wykonanie zastępcze w egzekucji administracyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Jendrośka Jan. 2003. Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Adamiak Barbara, Janusz Borkowski. 2010. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Ofiarska Małgorzata. 2000. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie.
 • Przybysz Piotr. 2008. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Miszewski Wacław. 1948. Proces cywilny w zarysie. Cz. 2. Łódź: M. Ginter Księgarnia Wydawnictw Prawniczych.
 • Siedlecki Władysław. 1972. Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jędrzejewski Stanisław, Eugeniusz Ochendowski. 1988. Postępowanie administracyjne. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Kasznica Stanisław. 1946. Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze. Poznań: Księgarnia Akademicka.
 • Waligórski Marian. 1947. Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura procesu. Warszawa: Gebethner i Wolff.
 • Świeboda Zdzisław. 1980. Sąd jako organ egzekucyjny. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Ramus Walenty. 1961. Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych. Warszawa: Zrzeszenie Prawników Polskich Zarząd Okręgu.
 • Kubiak Władysław. 1973. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Przepisy i objaśnienia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Korzan Kazimierz. 1985. Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Wengerek Edmund. 1961. Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dalka Sławomir, Józef Rodziewicz. 1994. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do części drugiej kodeksu postępowania cywilnego. Gdańsk: Info-Trade.
 • Wengerek Edmund. 1978. Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Broniewicz Witold. 1999. Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Hauser Roman. 1988. Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Chróścielewski Wojciech, Jan Paweł Tarno. 2002. Postępowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Difin.
 • Piasecki Kazimierz, red. 2002. Kodeks postępowania cywilnego. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Święczkowski Jarosław. 2004. „Potrzeba stosowania prawidłowej wykładni przepisów zawierających zbliżone pojęcia (na przykładzie postępowania egzekucyjnego)”. Przegląd Prawa Egzekucyjnego (5-6) : 97-99.
 • Pogonowski Piotr. 2007. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Marciniak Andrzej. 2005. Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Jędrzejewski Tomasz, Marian Masternak, Piotr Rączka. 2002. Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
 • Starościak Jerzy. 1977. Prawo administracyjne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Adamiak Barbara. 1991. „Postępowanie egzekucyjne przed organami samorządu terytorialnego”. Samorząd Terytorialny (5) : 15–21.
 • Kmiecik Zbigniew R. 2004. Czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. W System egzekucji administracyjnej, 239. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Bojanowski Eugeniusz. 1993. „Glosa do wyroków NSA z dnia 10 października 1991 r., ISA 752/91 oraz z dnia 16 lipca 1991 r., ISA 585/91”. Orzecznictwo Sądów Polskich (4) : 78.
 • Hauser Roman, Zbigniew Leoński. 1992. Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Klat-Wertelecka Lidia. 2004. Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego. W System egzekucji administracyjnej, 275-288. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Łaszczyca Grzegorz. 2004. Zawieszenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego. W System egzekucji administracyjnej, 264-274. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Żukowski Ludwik, Robert Sawuła. 2001. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Ziemski Krystian M. 2005. Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Klat-Wertelecka Lidia. 2007. „Konstrukcja prawna nadzoru w egzekucji administracyjnej”. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne (4) : 125-139.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-0073b285-a135-4d7f-89e5-0f304a98b5c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.