PL EN


2016 | 274 | 57-66
Article title

Analiza dokonań OPP, prezentowanych w ich sprawozdaniach rocznych z wykorzystaniem metody drążenia tekstu

Content
Title variants
EN
Applying text mining method to analyse performance of PBOs based on their annual statements
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu usystematyzowanie informacji charakteryzujących dokonania OPP, ujawnianych w ich rocznych sprawozdaniach z działalności, oraz zidentyfikowanie tych, które stymulują ofiarność indywidualnych darczyńców. Badanie przeprowadzono z zastosowaniem metod drążenia tekstu oraz eksperymentu laboratoryjnego na losowej próbie 177 polskich OPP. Uzyskane wyniki umożliwiły zidentyfikowanie głównych zagadnień prezentowanych przez OPP w narracyjnej części sprawozdania rocznego oraz wskazanie przesuniętych akcentów w opisach dokonań tych OPP, które szczególnie stymulują darczyńców do współdziałania.
EN
The article systematises performance related information disclosed by PBOs in their annual statements. It identifies also those disclosures which may particularly stimulate individual donations. The research comprises 177 randomly selected Polish PBOs. It applies the methodologies of text mining and of a laboratory experiment. The results obtained allowed identifying the key issues which PBOs focus on in narrative parts of their annual statements. They enabled also to observed a shift in focus of performance related narratives in those PBOs which earned more attention of donors.
Year
Volume
274
Pages
57-66
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
References
 • Adams S., Simnett R. (2011), Integrated Reporting: An Opportunity for Australia's Not- For-Profit Sector, "Australian Accounting Review", No. 21(3).
 • Aranoff G. (2003), Improving Disclosure and Transparency in Nonprofit Accounting, "Management Accounting Quarterly", No. 4(3).
 • Beattie V., McInnes B., Fearnley S. (2004), A Methodology for Analysing and Evaluating Narratives in Annual Reports: A Comprehensive Descriptive Profile and Metrics for Disclosure, "Accounting Forum", No. 28.
 • Breen O.B. (2013), The Disclosure Panacea: A Comparative Perspective on Charity Financial Reporting, "Voluntas: International Journal of Voluntary & Nonprofit Organizations", No. 24(3).
 • Buchheit S., Parsons L.M. (2006), An Experimental Investigation of Accounting Information's Influence on the Individual Giving Process, "Journal of Accounting and Public Policy", No. 25.
 • Cummings L., Dyball M., Chen J. (2010), Voluntary Disclosures as a Mechanism for Defining Entity Status in Australian Not-For-Profit Organisations, "Australian Accounting Review", No. 20(2).
 • Dyczkowski T. (2015), Użyteczność informacji finansowych ze sprawozdań organizacji pożytku publicznego w ocenie ich dokonań przez darczyńców, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 374.
 • Feldman R., Sanger J. (2007), The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data, Cambridge University Press, New York.
 • Kirk G., Nolan Sh.B. (2010), Nonprofit Mission Statement Focus and Financial Performance, "Nonprofit Management & Leadership", No. 20(4).
 • Mautz R.K. (1989), Not-For-Profit Financial Reporting: Another View, "Journal of Accountancy", No. 168(2).
 • Milne M.J., Adler R.W. (1999), Exploring the Reliability of Social and Environmental Disclosure Content Analysis, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", No. 12(2).
 • Mitchell G.E. (2014), Creating a Philanthropic Marketplace through Accounting, Disclosure, and Intermediation, "Public Performance & Management Review", No. 38(1).
 • Palmer P.D. (2013), Exploring Attitudes to Financial Reporting in the Australian Not-For-Profit Sector, "Accounting and Finance", No. 53.
 • Raynard P. (1998), Coming Together. A Review of Contemporary Approaches to Social Accounting, Auditing and Reporting in Non-Profit Organisations, "Journal of Business Ethics", No. 17(13).
 • Robb S.W.G., Single L.E., Zarzeski M.T. (2001), Nonfinancial Disclosures Across Anglo-American Countries, "Journal of International Accounting, Auditing & Taxation", No. 10.
 • Trussel J.M., Parsons L.M. (2007), Financial Reporting Factors Affecting Donations to Charitable Organizations, "Advances in Accounting", No. 23.
 • [www 1] Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl (dostęp: 1.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-00b36bba-bf0e-4ad2-bf43-d9ed3a382987
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.