PL EN


2015 | 238 | 36-52
Article title

Wybrane opcje niestandardowe jako innowacyjne narzędzia ochrony przed ryzykiem walutowym

Content
Title variants
EN
Selected Exotic Options as Innovative Tools That Protect Against Currency Risk
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań artykułu są innowacyjne narzędzia finansowe, do których zalicza się niestandardowe opcje walutowe. Wychodząc z założenia, że innowacja jest szczególnym rodzajem współczesnej działalności międzynarodowej, podmioty gospodarcze są zmuszone do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu ryzykiem. Celem artykułu jest wykazanie skuteczności opcji niestandardowych jako narzędzi do budowania strategii osłaniających przed ryzykiem walutowym. Praktyczne zastosowanie rekomendowanych strategii pokazano na przykładzie przedsiębiorstwa BASMAC. Podmiot ten, z uwagi na kontrakty handlowe rozliczane w euro, narażony jest na wahania kursu walutowego, dlatego poszukuje innowacyjnych rozwiązań zabezpieczających własne interesy przed stratą finansową na skutek działania ryzyka kursowego.
EN
Innovative financial instruments (which include exotic currency options) are under consideration in this article. Assuming that innovation is a special kind of contemporary international activities, economic operators are forced to seek innovative solutions in the risk management. In this article attention has been focused on custom options as the basis for building a strategy protecting against currency risk. Practical application of the recommended strategy is shown on the example of the company Basmac. This entity is exposed to exchange rate fluctuations because its commercial contracts are settled in euro. So it is looking for innovative solutions to safeguard its own interests against financial loss due to the action of the exchange rate risk.
Year
Volume
238
Pages
36-52
Physical description
Contributors
References
 • Baruk J., Rynicki J., Machel W. (red.) (2011), Innowacje jako determinanta sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Dębski W. (2010), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, WN PWN, Warszawa.
 • Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Pusz R., Zaręba L. (2012), Zarządzanie ryzykiem podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. (2012), Ryzyko walutowe - zarządzanie przy pomocy transakcji opcyjnych [w:] B. Prusak (red.), Przedsiębiorstwo w czasach kryzysu, Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Łamasz B. (2013), Hedgingowe strategie opcyjne w handlu zagranicznym, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2004), Inwestycje, WN PWN, Warszawa.
 • Kuźmierkiewicz M. (1999), Ewolucja rynku opcji ku pozagiełdowym opcjom egzotycznym i ich klasyfikacja, "Bank i Kredyt", nr 3.
 • Marcus A.J., Modest D.M. (1986), The Valuation of a Random Number of Put Options: An Application to Agricultural Price Supports The Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 21, nr 1.
 • Olkiewicz A.M. (2004), Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności handlowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Pruchnicka-Grabias I. (2004), Zastosowanie wybranych opcji egzotycznych i zasady ich wyceny, "Bank i Kredyt", nr 6.
 • Pruchnicka-Grabias I. (2011), Egzotyczne opcje finansowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Sopoćko A. (2010), Rynkowe instrumenty finansowe, WN PWN, Warszawa.
 • Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Zhang P. (2001), Exotic Options, World Scientific, Singapore, New Jersey, London, Hong Kong.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-011548fe-c6c3-4aad-8070-9cc21ee70cd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.