PL EN


2016 | 264 | 55-74
Article title

Wybrane aspekty stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego. Analiza statystyczna

Content
Title variants
EN
Some aspects of health status of citizens of silesian voivodeship. Statistical analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania jest ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa śląskiego na podstawie wybranych mierników, tj.: przeciętnego dalszego trwania życia noworodka, współczynnika zgonów niemowląt, ogólnego współczynnika zgonów, a także współczynników zgonów na nowotwory i choroby układu krążenia. Wyniki wskazują na systematyczną poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa. Badanie wykazało wysokie zróżnicowanie przestrzenne sytuacji zdrowotnej w układzie powiatów. Największe zagrożenia zdrowotne występują w dużych, silnie uprzemysłowionych i zanieczyszczonych miastach byłego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, przede wszystkim w Chorzowie. Najkorzystniejsze warunki istnieją na terenach zielonych województwa, głównie w Żorach, Bielsku-Białej i okolicach tych miast.
EN
The purpose of the study was evaluation of health status of population of Silesian Voivodeship, Poland, on the base of its measures: life expectancy (e0), infant mortality rates, general mortality rates as well as mortality rates for cancer and cardiovascular diseases. The results indicate that health status of the citizens of the province systematically improves. Considered coefficients showed significant spatial district diversification. The highest health risk was observed in big, industrial and polluted cities of previous GOP, first of all in Chorzow. The most favourable conditions were observed in green regions of the province, first of all in Zory, Bielsko-Biala and their surroundings, with reservation that in Zory infant mortality rates were high.
Year
Volume
264
Pages
55-74
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonometrii
References
 • Anselin L., Florax R.J.G.M., Rey S.J., eds. (2004), Advances in Spatial Econometrics, Springer, Heidelberg.
 • Indrayan A. (2012), Medical Biostatistics, Third Edition, Chapman & Hall/CRC Press.
 • Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Korporowicz V. (1999), Ekologiczne uwarunkowania zdrowia, SGH, Warszawa.
 • Kurkiewicz J. (2010), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Mielecka-Kubień Z. (2012), Nierówności trwania życia w Polsce. Analiza statystyczno--demograficzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Mielecka-Kubień Z., Dziembała M. (2010), Przestrzenna autokorelacja wybranych przyczyn zgonów w woj. śląskim w latach 2004-2006, „Śląski Przegląd Statystyczny”, 8(14).
 • Pinkse J. (1999), Asymptotics of the Moran Tests and a Test for Spatial Correlation in Probit Models, Working Paper, Department of Economics, University of British Columbia, Vancouver.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2012 (2013), GUS, Warszawa.
 • Wojtyniak B., Goryński P., red. (2008), Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
 • Zatoński W.A., red. (2011), Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej, rzeczyobrazkowe.pl, Warszawa.
 • Zeliaś A. (1991), Ekonometria przestrzenna, PWN, Warszawa.
 • [www 1] http://stat.gov.pl (dostęp: 5.10.2014).
 • [www 2] http://www.katowice.uw.gov.pl/wojewodztwo/mapa_i_spis_powiatow.html (dostęp: 5.10.2014)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-01cd3c29-a0a7-4300-85db-725f13eac2a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.