Name

Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania & Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

Other names
Address
Contacts
Publications
  • Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania & Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.