PL EN


2017 | 316 | 18-28
Article title

Możliwości wykorzystania systemów analitycznych w usprawnianiu opieki zdrowotnej

Authors
Content
Title variants
EN
The possibility of using analytical systems in order to improve the healthcare
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi jedynie zarys wykorzystania systemów analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów Business Intelligence, w celu wspierania procesu decyzyjnego w organizacjach opieki zdrowotnej. W artykule omówiono istotę systemów analitycznych oraz ich potencjalne zastosowania w sektorze opieki zdrowotnej. Zaprezentowano również wyzwania, jakie stoją przed wdrażaniem tychże rozwiązań, bariery oraz potencjalne korzyści. W celu opisu problemu, rozpatrywanego w opracowaniu, wykorzystano metody: kwerendy bibliograficznej, analizy i syntezy oraz case study.
EN
The article is only an outline of using Analytical systems, especially Business Intelligence, for supporting decision making process in healthcare organizations. The paper discusses the essence of Healthcare Intelligence solutions and its potential applications. Also challenges of implementation, limitations and benefits were presented in the paper. In order to diagnose the problem, the bibliographic query, analysis, synthesis and case study methods were used.
Year
Volume
316
Pages
18-28
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Informatyki Ekonomicznej
References
 • Bartuś K. (2015), Koncepcja wykorzystania systemów Competitive Intelligence w działalności organizacji [w:] W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (red.), Informatyka 2 przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 153-163.
 • Batko K. (2014), Informatyka dla organizacji ochrony zdrowia [w:] C.M. Olszak (red.), Informatyka dla biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 274-316.
 • Batko K. (2016), Możliwości wykorzystania Big Data w ochronie zdrowia, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 42, s. 267-282.
 • Bratnicki M., Olszak C.M., Kisielnicki J. (2014), Zarys koncepcji komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej [w:] "Informatyka Ekonomiczna" nr 1(31), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Brooks P., El-Gayar O., Sarnikar S. (2013), Towards a Business Intelligence Maturity Model for Healthcare, Proceedings of 46th Hawaii International Conference on System Sciences.
 • Burke J. (2013), Health Analytics. Gaining the Insight to Transform Health Care, John Wiley & sons, New Jersey.
 • Cheek K. (2014), An Overview of Analytics in Healthcare Payers [in]: D. McNeill (eds.), Analytics in Healthcare and the Life Sciences, Strategies, Implementation Methods, and Best Practices, International Institute for Analytics Publishing as Pearson, New Jersey.
 • Chen H., Chiang R.H., Storey V.C. (2012), Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, "MIS Quarterly", Vol. 36, No. 4, s. 1165-1188.
 • Davenport T. (2014), Jak zarządzać danymi w firmie: Analityka 3.0, "Harvard Business Review Polska", nr 135, s. 37-47.
 • Davenport T., Harris J., Morison R. (2010), Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results. Harvard Business Press, Boston.
 • Davenport T., Miller J. (2014), An Overview of Analytics in Healthcare Providers [in:] D. McNeill (eds.), Analytics in Healthcare and the Life Sciences, Strategies, Implementation Methods and Best Practices, International Institute for Analytics Publishing as Pearson, New Jersey.
 • Davenport T., Testa M. (2014), An Overview of Provider, Payer, and Life Sciences Analitycs [in]: D. McNeill (eds.), Analytics in Healthcare and the Life Sciences, Strategies, Implementation Methods, and Best Practices, International Institute for Analytics Publishing as Pearson, New Jersey.
 • Groves P., Kayyali B., Knott D., Van Kuiken S. (2013), The Big Data Revolution in US Health Care: Accelerating Value and Innovation, McKinsey & Company Insights and Publications, s. 6-7, http://www.pmjournal.gr/wp-content/uploads/2013/04/ The_big_data_revolution_in_healthcare.pdf (dostęp: 10.10.2013).
 • Kosyk K., Arnold R. (2012), The Need for Greater Healthcare Business Intelligence, http://sandhill.com/article/the-need-for-greater-healthcare-business-intelligence/ (dostęp: 20.06.2016).
 • Muryjas P. (2014), Business Intelligence w zarządzaniu współczesnymi zakładami opieki zdrowotnej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, s. 273-290.
 • Olszak C. (2004), Systemy Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Systemy wspomagania organizacji SWO'2004, Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s. 339-346.
 • Olszak C.M. (2014), Business Intelligence and Analytics in Organization [in:] M. Mach- -Król, C.M. Olszak, T. Pełech-Plichowski (eds.), Advanced in ICT for Business, Industry and Public Sector, Studies in Computational Intelligence, Springer, s. 89-109.
 • Olszak C.M. (2012), Organizacja oparta na Business Intelligence, "Studia Ekonomiczne", nr 100, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 9-29.
 • Olszak C.M. (2013), The Business Intelligence-Based Organization - New Chances and Possibilities [in:] V. Ribiere, L. Worasinchai (ed.), Bangkok University, Published by Academic Conferences and Publishing International Limited Reading UK 44- 118-972-4148, s. 241-249.
 • Olszak C., Batko K. (2012a), Business Intelligence Systems - New Chances and Possibilities for Healthcare Organizations, "Informatyka Ekonomiczna", nr 3(25), s. 123-138.
 • Olszak C., Batko K. (2012b), The Use of Business Intelligence Systems in Healthcare Organizations in Poland, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, s. 997-1004, http://ieeexplore.ieee.org/ (dostęp: 20.09.2015).
 • Raghupathi W., Raghupathi V. (2013), Big Data Analytics in Healthcare: Promise and Potential, "Health Information Science and Systems", Vol. 2(3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-02adfb8b-ad0c-43d1-b401-2484d6181b45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.