PL EN


2017 | 346 | 112-122
Article title

Wydatki na żywność w polskich gospodarstwach domowych z uwzględnieniem świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”

Content
Title variants
EN
Food expenditure in the budget of Polish households considering the program “Family 500+”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem gospodarstwa domowego jest zapewnienie jego członkom maksymalnej korzyści z nabywanych dóbr. Gospodarstwo domowe posiada zdolność do podejmowania decyzji, w tym decyzji finansowych. Gospodarstwo domowe posiadane środki pieniężne odpowiednio dzieli. Część przeznacza na wydatki bieżące (w tym wydatki związane z żywnością), na zobowiązania oraz oszczędności i inwestycje. Celem niniejszego artykułu jest analiza udziału wydatków na żywność w budżecie gospodarstwa domowego. Przeanalizowane zostaną dochody gospodarstwa domowego przed i po wprowadzeniu programu „Rodzina 500+”. Zgodnie z tezą, po wprowadzeniu świadczenia wychowawczego, środki pieniężne do dyspozycji gospodarstw domowych zwiększyły się, a przy tym także wydatki na żywność (zachodzące zmiany znajdują odzwierciedlenie w badaniu krótkookresowym).
EN
The household is the oldest and the most numerous entity in the economy system. The purpose of a household is to provide its members with maximum benefit from the goods being purchased. In addition, the household has the ability to make decision, including economic and financial decisions. The household appropriately divides, many household dedicate to current expenditure (including food expenses), commitments (repayment of loans), and savings and investments. The purpose of this article is to analyze the share of food expenditure on the household budget. In addition, household income will be analyzed before and after the introduction of the “Family 500+” program. The hypothesis is the after the introduction of the “Family 500+” benefit, financial means being at the disposal of Polish household have. Financial and food expenditure increased too. The secondary hypothesis refers to the face that Engel’s law is confirmed.
Year
Volume
346
Pages
112-122
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
References
 • Bywalec C. (2017), Gospodarstwo domowe: ekonomika, finanse, konsumpcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Galbraith J.K. (1979), Ekonomia a cele społeczne, PWN, Warszawa.
 • Gelles R.J. (2000), A Life Course Approach to Family Violence [w:] S. Prince, P. McKenrt, M. Murphy (eds.), Families Across Time: A Life Course Perspective, Roxbury Publishers, Los Angeles.
 • Gitman L., Joehnk M., Billingsley R. (2014), Personal Financial Planning, Cengage Learning, Mason.
 • GUS (2010), Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., Warszawa.
 • GUS (2017), Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania gospodarstw domowych. Notatka informacyjna, Warszawa.
 • Haikel-Elsabeh M., Nouet S., Nayaradou M. (2016), How Personal Finance Management Influences Consumers’ Motivations and Behavior Regarding Online Banking Services, “DigiWorld Economic Journal”, No. 103(3), s. 15-34.
 • Musiał M. (2015), Zastosowanie instrumentów zarządzania finansami osobistymi w polskich gospodarstwach domowych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace SGH”, nr 3, „Finanse Publiczne i Ubezpieczenia”, t. 4, s. 233-2434.
 • Światowy G. (2012), Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2(3), s. 56-66.
 • Świetlik K. (2015), Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie. Uwarunkowania i tendencje, „Handel Wewnętrzny”, nr 5(385), s. 347-363.
 • Wiśniewska A. (2016), Determinanty nadmiernego zadłużania się polskich gospodarstw domowych, „Współczesne Finanse. Teoria i Praktyka”, nr 1, s. 91-100.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty – Teorie – Modele, PTE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-02d680d0-49dc-4f4a-a587-447eb58a35d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.