Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 314 | 7-17

Article title

Economic globalization effects and openness to trade of the ECOWAS member states

Authors

Content

Title variants

PL
Ekonomiczne skutki globalizacji i otwartość na handel państw członkowskich ECOWAS

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper deals with effects of economic globalization on developing countries cooperating within the Economic Community of West African States (ECOWAS). West Africa is quite specific region of the world economy because of various reasons. The objectives of this paper are to evaluate openness to trade of ECOWAS members within the period 1980-2010 with primary aim to identify countries with the best position, with regard to applied statistical indicators, and to identify main causes and consequences of founded results. Detail analysis is focused especially on three countries, Cabo Verde, Cote d’Ivoire and Mauritania that were recognized as the most open countries with identified rising openness to trade within specified period.
PL
Artykuł dotyczy efektów globalizacji gospodarczej w krajach rozwijających się i współpracujących w ramach Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). Afryka Zachodnia jest dość specyficznym regionem gospodarki światowej z różnych powodów. Celem niniejszego artykułu jest ewaluacja otwartości na handel w państwach ECOWAS w okresie 1980-2010, a przede wszystkim zidentyfikowanie krajów o najlepszej pozycji przy wykorzystaniu wskaźników statystycznych, a także zidentyfikowanie głównych przyczyn i skutków ustalonych wyników. Analiza szczegółowa koncentruje się w szczególności na trzech krajach: Republice Zielonego Przylądka, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Mauretanii, które uznano za najbardziej otwarte na handel w badanym okresie.

Year

Volume

314

Pages

7-17

Physical description

Contributors

 • VŠB-Technical University of Ostrava. Faculty of Economics. Department of European Integration

References

 • Babatunde M.A. (2006), Trade Policy Reform, Regional Integration and Export Performance in the ECOWAS Sub-Region, The 9th Annual Conference on Global Economic Analysis, Addis Ababa, Ethiopia.
 • Central Intelligence Agency [CIA] (2016), The World Fact Book, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (accessed: 5.08.2016).
 • Hopper P. (2012), Understanding Development, Polity Press, Cambridge, UK.
 • Porter J.K., Osei-Hwedie B.Z. (2015), Regionalism as a Tool for Promoting Economic and Regional Development: A Case Study of the Economic Community of West African States, “Economic and Social Development: Book of Proceedings”, pp. 31-37.
 • Sachs J., Warner A. (2001), The Curse of Natural Resources, “European Economic Review”, Vol. 45, pp. 827-838.
 • Samimi P., Lim G.Ch., Buang A.A. (2011), Globalization Measurement: Notes on Common Globalization Indexes, “Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology”, Vol. 1, Iss. 7, pp. 197-216.
 • Stiglitz E.J. (2007), Making Globalization Work, W.W. Norton & Company, New York.
 • United Nations Conference on Trade and Development [UNCAD] (2016), UNCTADSTAT, http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/en-GB/index.html (accessed: 11.08.2016).
 • World Bank (2016a), Data, http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS (accessed: 5.08.2016).
 • World Bank (2016b), Doing Business. Regional Reports, http://www.doingbusiness.org/reports/regional-reports (accessed: 11.08.2016).
 • World Integrated Trade Solution (2016), Trade statistics by Country/Region, http://wits.worldbank.org/countrystats.aspx?lang=en (accessed: 5.08.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-02f06dd6-ac68-4660-8a30-b2eb769a3d9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.