PL EN


2016 | 291 | 194-205
Article title

Ocena prac badawczych (wiarygodność materiału statystycznego)

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of research works (credibility of the statistical material)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem niniejszego artykułu jest zagadnienie oceny prac badawczych, a w szczególności ocena wiarygodności danych statystycznych użytych w badaniu. Pomija się tu sytuację, gdy Autor pracy nie podaje źródła danych, co dyskwalifikuje badanie. Zdarzają się przypadki, gdy Autor powołuje się na konieczność utajnienia źródła danych, wówczas Recenzentowi pozostaje wybór: uznać, że dane są wiarygodne, bądź założenie to odrzucić, a tym samym odstąpić od recenzji pracy. Jak wyeliminować ten istotny mankament recenzji? Odpowiedzi może dostarczyć poniżej sformułowana hipoteza: Jeśli dane statystyczne mają rozkład zgodny z rozkładem Benforda, to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można zweryfikować wiarygodność danych wykorzystanych w badaniu. W zakończeniu artykułu sformułowano założenia systemu wspomagającego Recenzentów przy formułowaniu ocen prac badawczych. W załączniku zamieszczono wynik badania empirycznego, które z założenia ma wesprzeć proces weryfikacji sformułowanej hipotezy badawczej.
EN
The present paper presents the problem of the research work evaluation, with a special focus on reliability of statistical data used in tests. Besides situations, when an Author does not specify the source of data, this fact disqualifying the work, in some cases Authors are pleading the need to keep the source of data confidential. The only choice left to the Reviewer then is to accept the reliability of data or to reject it and refuse to review the study. How to eliminate this serious disadvantage from the scientific review process? An answer is provided in the hypothesis presented below: If the statistical data distribution follows Benford’s law, the reliability of data used in the study can be confirmed with a probability close to certainty. The conclusion of the paper contains a proposal of assumptions for a system supporting Reviewers in preparing scientific reviews. The results of the empirical investigation, the assumptions of which were to support the process of verifying the hypothesis, are presented in an appendix.
Year
Volume
291
Pages
194-205
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonometrii
References
  • Diekmann A. (2012), Making Use of “Benford’s Law” for the Randomized Response Technique, “Sociological Methods & Research”, 41(2).
  • Fabriniec M., Grabiński T., Zabłocki B., Zając W. (2013), Wykorzystanie prawa Benforda do wykrywania nieprawidlowości w zbiorach danych, Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce.
  • Fabriniec M., Grabiński T., Zabłocki B., Zając W. (2011), Analiza wpływu przekształceń matematycznych na zbiory o zadanym rozkładzie cyfr, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce, zeszyt 2.
  • Hill T.P. (1995), A Statistical Derivation of the Significant – Digit Law, “Statistical Science”, Vol. 10, No. 4.
  • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
  • Kahneman D., Tversky A. (1974), Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, New Series, Vol. 185, No. 4157.
  • Murphy J., Baxter R., Eyerman J., Cunningham D., Kennet J. (2004), A System for Detecting Interviewer Falsification, TRI International at 59th Annual AAPOR Conference, Phenix, Arizona.
  • Newcomb S. (1881), Note on the Frequency of the Different Digits in Natural Numbers, “American Journal of Mathematics”, Vol. 4, No. 1.
  • Nigrini M.J. (1999), I’ve Got Your Number, “Journal of Accountancy”, Vol. 187, No. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-03d122bb-cc47-431e-9da0-d0cda93b0350
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.