Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4(50) | 96-110

Article title

Indywidualne koszty studiowania na przykładzie kierunków ekonomicznych w uczelniach szczecińskich

Content

Title variants

EN
Individual costs of higher education on the example of economics departments at the universities in Szczecin

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule została podjęta kwestia kosztów studiowania. Jego celem jest przedstawienie metody ich szacowania, a także określenie na tej podstawie struktury indywidualnych kosztów oraz oszacowanie ich wielkości na przykładzie studiów ekonomicznych – stacjonarnych i niestacjonarnych. Uwzględniono wydatki ponoszone przez studentów pośrednio i bezpośrednio oraz koszt alternatywny, a także uzyskiwane przez nich dochody. Postawiono przy tym tezy, że – po pierwsze – głównym kosztem na studiach stacjonarnych jest koszt alternatywny, a na niestacjonarnych – czesne. Po drugie, że studenci studiów stacjonarnych kierunków ekonomicznych uzyskują stosunkowo wysokie dochody z pracy własnej. Analizę uzupełniono, badając wynagrodzenia i stopę bezrobocia absolwentów studiów. Badania kosztów przeprowadzono w uczelniach wyższych w Szczecinie, mających uprawnienia do nadawania tytułu magistra, a efektów – wśród absolwentów jednego wydziału.
EN
The article describes the costs of higher education. To do so, it uses the cost estimation method and, on its basis, determines the structure of individual costs and estimates them on the example of economics departments. The author takes into account direct, indirect and alternative costs incurred by students as well as their income, and differentiates between full-time and extramural students. He hypothesizes that the main cost incurred by full-time students is alternative cost, and in the case of extramural students – tuition. He also assumes that full-time students of economics-related fields have a relatively high income from their own work.

Contributors

  • Uniwersytet Szczecinski, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Mikroekonomii, ul. Mickiewicza 64/66, 71-101 Szczecin, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-043f7f59-edd9-4650-b03d-43d1af16f66f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.