PL EN


2016 | 270 | 252-264
Article title

Adaptacyjne metody prognozowania w demografii

Authors
Content
Title variants
EN
Adaptive forecasting method in demographics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie poświęcone jest ocenie przydatności metod adaptacyjnych do prognozowania zmiennych demograficznych. Celem artykułu jest analiza retro- i prospektywna w zakresie zmian w czasie wybranych wielkości demograficznych oraz wskazanie skutecznej metody prognozowania badanych wielkości na kolejne okresy. Podstawą sporządzenia prognozy były szeregi czasowe dla Polski z okresu 2000- 2013. Jako miary jakości prognoz wykorzystano błędy średniokwadratowe prognoz wygasłych. Rezultaty badań wskazują, że spośród zastosowanych metod prognozowania za najlepszą, tzn. dającą najmniejsze błędy prognoz, należy uznać metodę trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.
EN
The research paper is focused on the assessment of usefulness of adaptive methods in forecasting demographic variables. The goal of the paper is to conduct the retro and prospective analysis of selected demographic values in the sphere of changes in time, and also to indicate an efficient method for forecasting of studied values in subsequent periods. Time series for Poland for the period between 2000 and 2013 are the basis for the development of the forecast. Mean squared errors of ex post forecasts are used as forecast quality measures. The results of the study show that among applied methods of forecasting, the method of creeping trend with harmonic weights is the most suitable as it gives the smallest forecast errors.
Year
Volume
270
Pages
252-264
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
 • Cieślak M. (2005), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
 • Eberhardt P. (2014), Fazy rozwoju demograficznego Polski. Roczniki Nauk Społecznych, t. 6 (42), nr 2, Lublin, s. 150-151 https://tnkul.pl/files/userfiles/files/ RNS2014nr2_s135-160_Eberhardt.pdf (dostęp: 20.07.2015).
 • GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014 -r-,1,5.html (dostęp: 26.02.2015).
 • Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, ZUS, Warszawa, 2013, http://www.zus.pl/bip/pliki/Prognoza_fundusz_emerytalny_2015_2060.pdf (pobrano 25.05.2015).
 • Radzikowska B. (red.) (2001), Metody prognozowania. Zbiór zadań. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Snarska A. (2005), Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem, Placet, Warszawa.
 • Sojka E. (2013), Sex-Age Structure of the Population in the European Union and Economic Growth [w:] I.A. Rodionowa (red.), Rynok truda i zaniatost naseleniya w naczale XXI w.: Evropa, Polsza, Rosija, Rosyjskij Universitet Drużby Narodow, Moskwa, s. 72-86.
 • Sojka E. (2013b), Demographic Potential on Labour Market of East-Central Europe [w:] W. Holina (red.), Geografija mirowowo chaziajstwa: regionalism w usłowiach globalizacji, Rosyjskij Universitet Drużby Narodow, Moskwa, s. 260-273.
 • Sojka E. (2014), Health Condition of Ageing Populations of the European Union [w:] D. Szymańska and J. Biegańska (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Nr 23, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 135-148.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2004) Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa.
 • [www 1] http://www.gro-scotland.gov.uk/files2/stats/age-standardised-death-ratesesp/age -standardised-death-ratesesp-background.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-044855b4-ccec-418c-ba59-69458796b354
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.